Xác thực thẻ Visa Rêv trên Bảo Kim

Ví điện tử Bảo Kim đã được nhiều người sử dụng để thanh toán trên mạng, tuy nhiên trước đây, cổng thanh toán này còn một hạn chế trong việc phải verify thẻ tín dụng thủ công.

Hiện nay Bảo Kim đã xây dựng cơ chế verify thẻ tín dụng tự động.
Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách add và verify thẻ tín dụng sử dụng thẻ Visa Rêv.

Bước 1: login vào tài khoản Bảo Kim và chọn "Xác thực thẻ tín dụng quốc tế"


Bước 2: Đọc hướng dẫn về việc xác thực thẻ của Bảo Kim sau đó chọn Đồng ý


Bước 3: Nhập các thông tin trên thẻ và chọn Đồng ý, hãy cho tôi xác thực ngayBước 4: Truy cập tài khoản thẻ Rêv để xem thông tin giao dịch Bảo Kim 


Bước 5: Nhập chữ số thứ 1,3,4,5 của số tiền giao dịch để verify


Bước 6: Tài khoản đã được xác thực, bây giờ bạn có thể thoải mái sử dụng thẻ tín dụng của mình để mua sắm trên Bảo Kim
Comments