Hoàn phí từ tài khoản Google Adwords bị khóa

đăng 22:37, 17 thg 7, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật   [ đã cập nhật 21:43, 20 thg 12, 2011 ]

Làm cách nào để yêu cầu hoàn phí cho số dư còn lại của tôi?

Bạn đủ điều kiện để được hoàn phí nếu bạn đã thực hiện thanh toán thủ công vào tài khoản của mình và bạn vẫn còn tiền. Không thể hoàn phí cho mã khuyến mại.

Để được hoàn phí cho số dư còn lại của mình, hãy hủy tài khoản AdWords của bạn. Nếu bạn còn tiền trong tài khoản, chúng tôi sẽ hiển thị số tiền ước tính có thể được hoàn lại trong quá trình hủy.

Dựa trên cách bạn thực hiện thanh toán thủ công, ở đây là những gì bạn có thể mong đợi:

Thẻ tín dụng hoặc ghi nợ trực tiếp
Nếu đây là cách bạn thanh toán, chúng tôi sẽ tự động tạo một khoản hoàn phí vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà ban đầu bạn sử dụng để thực hiện thanh toán. Có thể cần tối đa bốn tuần để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn gửi khoản hoàn phí vào tài khoản của bạn, tuỳ thuộc vào quy trình của họ.

Chuyển tiền
Nếu đây là cách bạn thanh toán, bạn sẽ cần cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của mình để chúng tôi có thể xử lý khoản hoàn phí của bạn. Đó là do Google không thu thập các thông tin này khi xử lý chuyển tiền. Khi bạn hủy tài khoản của mình, bạn sẽ được cung cấp số fax phù hợp cho bộ phận xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi bạn gửi chi tiết ngân hàng của mình đến số này, khoản hoàn phí của bạn sẽ được xử lý trong vòng bốn tuần.

Nếu bạn đã hủy tài khoản của mình (và đủ điều kiện để được hoàn phí dựa trên các tiêu chí bên trên) nhưng không thấy thông tin hoàn phí, vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Nguồn Google

Nếu hủy tài khoản còn tiền, Google sẽ gửi thư và hoàn tiền vào thẻ của quý vị trong vòng 2 tuần


Thông tin nhận tiền từ Google Adwords


Comments