Thẻ thanh toán quảng cáo trên Linkedin

đăng 20:45, 12 thg 4, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật   [ đã cập nhật 08:52, 16 thg 4, 2011 ]
Linked in là mạng lưới nghề nghiệp dành cho các đối tượng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, mạng này cũng đã cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Ví di động xin gửi đến quý vị hướng dẫn tạo quảng cáo trên Linkedin

Bước 0: Tạo tài khoản trên linked in
Bước 1: Trên trang chủ, bấm vào linked in Ad

Bước 3: Tạo campaign của mình


Bước 4: Nhập thông tin thanh toán

Bước 5: Xem/sửa thông tin về campaign vừa tạo

Bước 6: Nhận thông tin receipt từ Linkedin

Bước: Đối chiếu với sao kê thẻ Visa để đảm bảo thông tin chính xác Chúc quý vị thành công
Comments