Nếu bị Google Adwords cấm đường link quảng cáo

đăng 07:13, 30 thg 7, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật   [ đã cập nhật 00:10, 6 thg 9, 2011 ]
Bước 1: Mua một domain trên Goddady chỉ từ $1.99
10% Off Sale! Save 10% now with GoDaddy.com!

Đơn giản có thể do quý vị dùng nhiều tài khoản để quảng cáo 1 đường link 
Hay do lúc nào đó thử nghiệm và quên mất mình đã add URL vào tài khoản nào đó
Bây giờ Google Adwords cấm cả tài khoản lẫn đường link


Chỉ cần mua một domail .info với giá 1.99 USDBước 2: Thay đổi bản ghi URL Frame trỏ vào địa chỉ cũ của quý vị

Có thể sửa metadata cho phù hợp với chiến dịch của quý vị Bước 3: Tạo chiến dịch với địa chỉ mới và chạy bình thường


 .Com Domains just $7.49 from GoDaddy.com!
10% Off Sale! Save 10% now with GoDaddy.com!
Comments