Để tài khoản Apple ID không bị khóa khi sử dụng iTunes

đăng 19:44, 21 thg 8, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật

Những điểm cần lưu ý để tài khoản Apple ID không bị khóa khi sử dụng iTunes


Thông thường người sử dụng không đọc các điều khoản và điều kiện trước khi click đồng ý khi tạo tài khoản Apple ID hoặc khi sử dụng iTunes, kết quả là tài khoản iTunes bị khóa và không update được những App đã bỏ tiền mua.

Chúng tôi liệt kê sau đây là một số điều khoản thường bị vi phạm nhất. Nên lưu ý: vi phạm bất cứ điều khoản nào cũng có thể dẫn đến việc tài khoản của quý vị bị khóa vĩnh viễn.

1. Chỉ cần nghi ngờ khách hàng không tuân thủ chính sách đặt ra Apple có thể chấm dứt thỏa thuận và khóa tài khoản của khách hàng ngay

2. Người sử dụng phải cung cấp thông tin chính xác: Nếu cung cấp sai địa chỉ như một số người tạo tài khoản trên iStore của nước khác nghĩa là đã vi phạm điều này
3. Chỉ có thể sử dụng app trả tiền trên tối đa 10 thiết bị: Có nghĩa là nếu sử dụng trên thiết bị thứ 11, quý vị đã vi phạm điều khoản này (App miễn phí được sử dụng trên số thiết bị tùy ý) 
4. Các sản phẩm chủ cung cấp cho người sử dụng cuối: nếu quý vị bán lại sản phẩm cho người khác nghĩa là đã vi phạm điều khoản này và tài khoản của quý vị có thể sẽ bị khóa
Quý vị có thể tham khảo đầy đủ nội dung iTunes terms Tiếng Việt tại đây
http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/vn/terms.html
Để dễ hiểu hơn, có thể tham khảo bản Tiếng Anh (bản Tiếng Việt đọc thực sự thấy khó hiểu - không biết thuê bên nào dịch mà chán thế)
http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html

Ví Di Động chúc quý vị có thể sử dụng tài khoản Apple ID của mình lâu dài và đừng quên đọc các hướng dẫn khác tạiwww.vididong.com
Comments