Cách chạy Google Adwords sử dụng voucher

đăng 20:26, 7 thg 12, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật   [ đã cập nhật 01:21, 20 thg 4, 2012 ]


Bước 1: Tạo tài khoản Google Adwords thông thường sử dụng thẻ Visa trả trước Rêv

Bước 2: Tạo chiến dịch và thanh toán tối thiểu 160.000

Bước 3: Để chiến dịch chạy vài ngày đến khi gần hết tiền, xử lý lỗi không xác định được địa chỉ nếu cần


Bước 4: Add voucher và tiếp tục chạy đến hết
Verify Paypal by Virtual Credit cards


with balance of 5 USD you can verify your PP account and others
Paypal.vididong.com

Google Adwords account 
will not be banned 
because you paid Google for the opening fee by a Visa card and you got real balance for your Ads to be display immediately.
20% off Premium SSL Certificates at Go Daddy
Comments