Lưu ý khi sử dụng Internet Banking của SHB

đăng 06:18, 4 thg 9, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật

Lưu ý khi sử dụng Internet Banking của SHB

SHB giải đáp một số thắc mắc giúp cho khách hàng có thể sử dụng Internet Banking một cách dễ dàng và thuận tiện.

Cách truy vấn số dư tài khoản tiền gửi/ Tài khoản tiền vay?

- Có 4 bước truy vấn số dư tài khoản tiền gửi/ Tài khoản tiền vay:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, khách hàng chọn chức năng "Tài khoản tiền gửi/Tài khoản tiền vay" trên menu.

Bước 2: Danh sách các tài khoản sẽ hiển thị trên màn hình. Để xem thông tin chi tiết của tài khoản, khách hàng chọn số tài khoản cần xem.

Bước 3: Để liệt kê giao dịch tài khoản, khách hàng chọn "Từ ngày", "Đến ngày" rồi chọn chức năng "Liệt kê".

Bước 4: Khách hàng có thể xuất báo cáo dưới các dạng PDF, Excel bằng cách chọn định dạng HTML rồi chọn chức năng "Xuất".

Làm thế nào để chuyển khoản (chuyển khoản cá nhân, chuyển khoản người thân, chuyển khoản trong SHB, chuyển khoản liên ngân hàng)?

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Chuyển khoản cá nhân/ Chuyển khoản người thân/ Chuyển khoản trong SHB/ Chuyển khoản liên ngân hàng". Sau đó, khách hàng nhập các thông tin cần thiết cho giao dịch chuyển khoản rồi chọn chức năng "Chuyển khoản". Khi đó, hệ thống sẽ xác nhận yêu cầu giao dịch của khách hàng.

Để đồng ý thực hiện giao dịch "Chuyển khoản", khách hàng chọn "OK", nhập mã xác thực giao dịch (tùy vào gói đã đăng ý mà khách hàng dùng xác thực bằng tin nhắn SMS hay xác thực bằng thẻ eSecure). Hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công.

Cách nào có thể đặt lệnh chuyển khoản?

- Đặt lệnh chuyển khoản một lần, khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Đặt lệnh chuyển khoản" và chọn hình thức đặt lệnh bằng "Đặt lệnh chuyển khoản một lần". Khách hàng nhập các thông tin cần thiết cho giao dịch "Chuyển khoản" và chọn chức năng "Đặt lệnh". Hệ thống xác nhận yêu cầu giao dịch của khách hàng.

Để đồng ý thực hiện giao dịch "Chuyển khoản", khách hàng chọn chức năng "OK", nhập mã xác thực giao dịch (tùy vào gói đã đăng ý mà khách hàng dùng xác thực bằng tin nhắn SMS hay xác thực bằng thẻ eSecure). Hệ thống thông báo giao dịch thành công.

Ngoài ra, đặt lệnh chuyển khoản còn có các chức năng "Đặt lệnh chuyển khoản định kỳ", "Đặt lệnh chuyển khoản theo số dư tài khoản một lần", "Đặt lệnh chuyển khoản theo số dư tài khoản định kỳ". Cách thực hiện cũng tương tự như "Đặt lệnh chuyển khoản một lần".

Làm sao để có thể hạch toán theo lô?

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Hạch toán theo lô", chọn chức năng "Browse" để chọn tập tin cần hạch toán và chọn "Open" kết thúc việc chọn tập tin hạch toán.

Khách hàng nhập "Mật khẩu giao dịch" và "Mã bảo vệ", rồi chọn chức năng "Tải tập tin", và nhập mã xác thực giao dịch (tùy vào gói đã đăng ý mà khách hàng dùng xác thực bằng tin nhắn SMS hay xác thực bằng thẻ eSecure). Sau khi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhìn thấy thông báo các giao dịch thành công.

Các chức năng thanh toán (Mua thẻ trả trước, nạp tiền điện tử, thanh toán trả sau, thanh toán hóa đơn)?

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Mua thẻ trả trước/ Nạp tiền điện tử/ Thanh toán trả sau/ Thanh toán hóa đơn", chọn dịch vụ cần thanh toán và nhập các thông tin giao dịch. Khi đó, hệ thống xác nhận yêu cầu giao dịch của khách hàng. Để đồng ý thực hiện giao dịch thanh toán, khách hàng chọn chức năng "OK" và nhập mã xác thực giao dịch (tùy vào gói đã đăng ý mà khách hàng dùng xác thực bằng tin nhắn SMS hay xác thực bằng thẻ eSecure). Hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công.

Các chức năng truy vấn (Truy vấn tỷ giá hối đoái, Lãi suất tiết kiệm, Thông tin thẻ ATM /Điểm đặt máy ATM/ Điểm giao dịch SHB)?

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Tỷ giá hối đoái/ Lãi suất tiết kiệm/ Thông tin thẻ ATM/ Điểm đặt máy ATM/ Điểm giao dịch SHB". Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tỷ giá hối đoái/ Lãi suất tiết kiệm/ Thông tin thẻ ATM/ Điểm đặt máy ATM/ Điểm giao dịch SHB để khách hàng tham khảo.

Cách khóa/ mở khóa thẻ ATM?

- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Thông tin thẻ ATM", chọn thẻ ATM cần khóa/ mở khóa và chọn "Khóa thẻ" (nếu thẻ đang mở) hoặc chọn "Mở thẻ" nếu thẻ đang khóa. Nhập mật khẩu giao dịch, mã bảo vệ rồi chọn "Khóa thẻ" hoặc "Mở thẻ" và nhập mã xác thực giao dịch (tùy vào gói đã đăng ý mà khách hàng dùng xác thực bằng tin nhắn SMS hay xác thực bằng thẻ eSecure). Hệ thống thông báo giao dịch thành công.

Có hình thức thông báo số dư qua tin nhắn SMS/ nhắc nợ tự động?

- Nếu khách hàng đăng ký tiện ích thông báo số dư qua tin nhắn SMS thì mỗi khi tài khoản khách hàng phát sinh giao dịch (chuyển tiền, nhận tiền...), khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo số dư về điện thoại.

Nếu có đăng ký nhắc nợ tự động, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo nhắc nợ trước 5 ngày đến hạn trả nợ.

(Nguồn: SHB)

Comments