Google Adwords – những hiểu lầm về thanh toán

đăng 03:00, 2 thg 7, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật

Hểu lầm # 1: Chi tiền cho Google AdWords sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web của tôi trong kết quả tìm kiếm miễn phí của Google.

Thực tế: Google AdWords và Google kết quả tìm kiếm miễn phí hoàn toàn độc lập với nhau. Chi tiêu tiền trên AdWords sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm miễn phí của Google. Tương tự, hủy bỏ tài khoản AdWords của bạn sẽ không dẫn đến trang web của bạn bị trên cấm kết quả tìm kiếm của Google. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những sẽ giúp website lọt vào xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm miễn phí của Google, hãy kiểm tra Google Webmaster Central.

Hiểu lầm # 2: Google AdWords từ chối thẻ tín dụng của tôi.

Thực tế: Google không từ chối các thẻ tín dụng. Sự từ chối thanh toán thường diễn ra tại ngân hàng của bạn, do nơi phát hành thẻ trong quá trình xử lý thanh toán.
Nếu thẻ tín dụng của bạn bị từ chối, bước đầu tiên của bạn nên được kiểm tra và chắc chắn rằng bạn đã điền thông tin chính xác. Một số lỗi thường gặp bao gồm: 
  •  Thiếu hoặc số thẻ tín dụng không đúng hoặc mã bảo mật sai
  • Thiếu hoặc ngày hết hạn không đúng
  • Thiếu hoặc địa chỉ thanh toán không đúng hoặc số điện thoại
Một khi bạn đã nhận thấy không vần đề gì kể trên, hãy chắc chắn rằng thẻ của bạn không có bất kỳ vấn đề gì. Nên kiếm tra:
  •  Hạn mức tín dụng
  • Số tiền tối đa cho mỗi thẻ ghi nợ
  • Số nợ có thể trong một thời hạn nhất định
Nếu bất kỳ bạn mức trong số này là quá thấp cho tài khoản AdWords của bạn, liên hệ với ngân hàng. Bạn cũng nên chắc chắn rằng thẻ của bạn cho phép ghi nợ trực tuyến và ghi nợ tự động.
Comments