Công ty PeaceSoft được thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử

đăng 05:03, 9 thg 11, 2010 bởi Bình Nguyễn Nhật

ImageNgày 02/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyếđịnh số 2608/QĐ-NHNN cho phép Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình (Công ty PeaceSoft) thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử.

Theo Quyết định này, phạm vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử Ngânlượng.vnđược thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng khách hàng là các tổ chức, cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán Đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại và có thoả thuận sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử Ngânlượng.vn với Công ty PeaceSoft.

Để thực hiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử Ngânlượng.vn, Thống đốc NHNN yêu cầu Công ty PeaceSoft phải: (i) Có thoả thuận bằng văn bản với các ngân hàng thương mại về việc làm trung gian hỗ trợ thanh toán của Công ty PeaceSoft cho các ngân hàng thương mại và người sử dụng Ví điện tử Ngânlượng.vn, trong đó quy định rõ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và cam kết giữa các bên khi sử dụng dịch vụ thanh toán Ví điện tử Ngânlượng.vn; (ii) Có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng sử dụng Ví điện tử Ngânlượng.vn. Việc nạp tiền và rút tiền từ Ví điện tử Ngânlượng.vn chỉ được thực hiện thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán Đồng Việt Nam của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại; (iii) Thiết lập và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sự hoạt động liên tục, an toàn của hệ thống và xây dựng các quy định, quy trình quản lý rủi ro theo các nguyên tắc quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty PeaceSoft có trách nhiệm bảo đảm khả năng thanh khoản của mình để hỗ trợ thực hiện thanh toán kịp thời theo yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ bằng cách mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng thương mại và duy trì số dư trên các tài khoản này tương đương với tổng số tiền của khách hàng trên Ví điện tử Ngânlượng.vn. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Công ty PeaceSoft có trách nhiệm báo cáo NHNN hàng quý tình hình triển khai dịch vụ vào trước ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu Công ty PeaceSoft không khai trương dịch vụ trung gian thanh toán được phép, Quyết định sẽ hết hiệu lực.

Comments