Chuyển kiều hối qua website trực tuyến

đăng 04:38, 23 thg 1, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật
Lần đầu tiên ở VN có dịch vụ chuyển kiều hối từ Mỹ về VN thông qua website www.embremit.com.

Đây là sản phẩm của Ngân hàng Quân Đội  (MB) hợp tác với The Bank of New York Mellon (BNYM) - Mỹ. Khách hàng chỉ cần một tài khoản có duy trì số dư tại một ngân hàng bất kỳ của Mỹ là có thể truy cập website www.embremit.com để thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đối tượng của dịch vụ này là tất cả khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển kiều hối từ Mỹ về VN, đặc biệt là Việt kiều Mỹ. Hạn mức chuyển tiền qua website có thể lên đến 5.000 USD/giao dịch và 20.000 USD/tháng với một mức phí cố định 10 USD/giao dịch.
 
Tại VN, người thụ hưởng có thể nhận tiền thông qua các phương thức: ghi có trực tiếp đối với người thụ hưởng có tài khoản tại MB, chuyển tiền bằng điện thư đối với người hưởng tại một ngân hàng bất kỳ ở VN và nhận tiền mặt đối với người thụ hưởng không có tài khoản ngân hàng.
Comments