Chuẩn hóa mã BIN góp phần tạo dựng thị trường thẻ thống nhất

đăng 18:45, 18 thg 10, 2010 bởi Bình Nguyễn Nhật

Mã tổ chức phát hành thẻ (Bank Identification Number – viết tắt là mã BIN) là dãy số duy nhất được quy định theo một nguyên tắc thống nhất nhằm xác định tổ chức phát hành thẻ. Có thể hiểu mã BIN như một chứng thư nhận dạng của một ngân hàng để khi giao dịch chạy trên hệ thống chuyển mạch không bị lẫn lộn với giao dịch của một ngân hàng khác. Khi phát hành thẻ, tổ chức phát hành thẻ phải ghi mã BIN của đơn vị mình trên mặt trước của thẻ. Hiện nay hầu hết các nước trong khu vực và quốc tế đang áp dụng mã BIN theo quy định:

- Đối với thẻ quốc tế: Việc áp dụng mã BIN do các Tổ chức thẻ quốc tế xác định và cấp cho các thành viên tổ chức thẻ quốc tế.

- Đối với thẻ nội địa: Mỗi quốc gia thường có quy định riêng về việc áp dụng mã BIN đối với các thẻ nội địa do các Tổ chức phát hành thẻ trong nước phát hành.

 

Thời điểm từ năm 2007 trở về nước, việc sử dụng mã BIN tại Việt Nam còn mang tính tự phát, cụ thể là:

- Chưa có một đơn vị đầu mối có đủ tư cách pháp nhân làm nhiệm vụ quản lý mã BIN. Bởi vậy, khi có nhu cầu sử dụng mã BIN, các tổ chức phát hành thẻ tự chọn một mã BIN tùy ý với kết cấu riêng rồi đăng ký với Hội thẻ ngân hàng để sử dụng. Hội thẻ Ngân hàng căn cứ mã BIN của tổ chức phát hành thẻ đã đăng ký để làm công văn chấp thuận và thông báo cho các thành viên hội thẻ biết.

- Mặt khác, việc tùy ý lựa chọn mã BIN của các tổ chức phát hành thẻ đã dẫn đến tình trạng sử dụng kết cấu mã tự phát, dễ trùng lặp, thiếu nhất quán, khó quản lý, cản trở kết nối thanh toán thẻ qua Trung tâm thanh toán thẻ thống nhất.

- Nước ta đang bước vào hội nhập, việc các thẻ thanh toán do tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành được giao dịch tại nước khác hoặc ngược lại, thẻ phát hành tại nước ngoài được chấp nhận thanh toán trong nước là điều tất yếu sẽ xảy ra.

 

Bởi vậy, để khắc phục tồn tại nói trên và nhằm tạo dựng cơ sở cho việc hình thành một thị trường thanh toán thẻ thống nhất của Việt Nam trong tương lai, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng.

 

Cụ thể, việc cấp mã BIN dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 7812 - hệ thống tiêu chuẩn đưa ra mã nhận dạng duy nhất, giúp các tổ chức phát hành thẻ thực hiện các giao dịch thẻ phạm vi toàn cầu mà không bị trùng lắp. Theo hệ thống này, mã định danh quốc gia cho các tổ chức phát hành thẻ của Việt Nam là 9704. Trên cơ sở đó, mã BIN mới có đầu số 9704xx, trong đó xx là số tự nhiên từ 00 đến 99 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp cho các tổ chức phát hành thẻ theo thứ tự tăng dần. Hiện tại, NHNN đã cấp mã BIN cho 41 tổ chức phát hành thẻ (hầu hết là các ngân hàng trong nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài) và thông tin danh sách các tổ chức phát hành thẻ được cấp mã BIN được đăng tải và định kỳ 6 tháng cập nhật trên trang thông tin điện tử của NHNN.

 

Theo quy chế, các tổ chức phát hành thẻ được lựa chọn thời điểm chuyển đổi sang mã BIN mới cho phù hợp. Việc lựa chọn thời gian bắt đầu và lộ trình chuyển đổi của tổ chức phát hành thẻ là linh hoạt, dựa trên 3 yếu tố: lượng khách hàng, hạ tầng công nghệ và kinh phí. Cũng theo Quy chế, hạn chót để các tổ chức phát hành thẻ hoàn tất quá trình chuyển đổi sang mã BIN mới là ngày 30/06/2011. Hiện nay, các tổ chức phát hành thẻ lớn có số lượng thẻ lên đến hàng triệu chẳng hạn như ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam –Vietcombank đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi các thẻ Connect24 sử dụng mã BIN cũ sang thẻ sử dụng mã BIN do NHNN cấp nhằm đáp ứng thời hạn đề ra. Các ngân hàng mới thực hiện phát hành thẻ và đã dùng mã BIN do NHNN cấp ngay từ đầu sẽ không phải thay mới thẻ cho khách hàng. Hiện nay, NHNN đang rà soát lại tiến độ và lộ trình chuyển đổi mã BIN của các tổ chức phát hành thẻ đã được cấp mã BIN nhằm đảm bảo việc chuyển đổi được suôn sẻ, đúng hạn.

 

                                                                        Hà Nội, ngày 26/02/2010

                                                                                         Lê Anh Dũng

                                                                                       Vụ Thanh Toán

Comments