Thẻ Visa TrustCard

Thẻ Visa TrustCard là thẻ nhựa, với giá phát hành một thẻ là 49.000vnđ, tài khoản có các giá trị: 50.000vnđ, 100.000vnđ, 200.000vnđ, hoặc theo yêu cầu riêng của Đại lý (được ghi rõ trong Biên bản nhận hàng)

Thẻ trả trước có giá trị sử dụng theo đúng số tiền có trong thẻ.

Thẻ trả trước được sử dụng để rút tiền mặt tại mạng lưới ATM của bên A là ngân hàng Sacombank và các điểm ATM chấp nhận thẻ Visa (không bao gồm thẻ Visa Internet).

Thẻ trả trước được sử dụng để thực hiện thanh toán tại bất kỳ đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) nào.

Comments