Thẻ Visa Internet TrustCard

  • Thẻ Visa Internet TrustCard là thẻ số, với giá phát hành một thẻ là 39.000vnđ, tài khoản có các giá trị: 50.000vnđ, 100.000vnđ, 200.000vnđ, hoặc theo yêu cầu riêng của Đại lý (được ghi rõ trong Biên bản nhận hàng).
  • Chỉ sử dụng trong các giao dịch, thanh toán trên mạng internet.
  • Không thể trực tiếp rút tiền mặt tại các máy ATM của bên A là ngân hàng Sacombank và các điểm ATM chấp nhận thẻ Visa
Comments