thẻ nạp tiền Bancore (bancore voucher)

Bancore Việt Nam

Nạp tiền vào thẻ Visa ảo Bancore sử dụng voucher

Để nạp tiền vào thẻ Visa ảo Bancore, bạn cần mua thẻ nạp tiền bancore (bancore voucher).
Đây là dãy số gồm 19 số do Bancore phát hành với các mệnh giá khác nhau để bạn nạp tiền vào tài khoản.
thẻ nạp tiền Visa bancore voucher
Sau khi nạp bancore voucher, tài khoản thẻ Visa ảo của bạn sẽ nhận được số tiền tương ứng với mệnh giá của voucher.
Để mua bancore voucher, hãy liên hệ với các đại ly của Bancore trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, bạn có thể mua Bancore voucher qua trang web www.phathanhthe.vn
Bancore multi-currencies
Comments