Thanh toán Google Adwords với thẻ Visa Rêv

Hiện tại có tình trạng Google Adwords không chấp nhận thanh toán một số thẻ quốc tế tại Việt Nam. 

Tuy nhiên khách hàng sử dụng thẻ Visa Rêv vẫn thanh toán và chạy quảng cáo được bình thường.

Sau đây là một số thông tin cập nhật ngày 6/6/2012

1. Quảng cáo đã được approved

tạo mới Google Adwords sử dụng thẻ Visa Rev

2. Các từ khóa

từ khóa Google Adwords chạy bằng thẻ Rêv

3. Thanh toán tự động/thủ công với Google Adwords

Thẻ Rêv thanh toán thủ công hay tự động cho Google đều chạy

4. Lịch sử giao dịch realtime online của thẻ Visa Rêv

Lịch sử giao dịch online real time của thẻ Rêv
5. Google trừ tiền quảng cáo 13/06/2012
Google Adwords Revcoin 
Trang con (1): Google Adwords
Comments