Tạo tài khoản Visa ảo Bancore

Các tính năng vượt trội của thẻ Visa ảo Bancore

Tính năng vượt trội của thẻ Visa ảo BANCORE

Truy cập trang web www.bancore.vn

Truy cập trang thẻ Visa ảo www.bancore.vn
Nhận cuôc gọi từ BANCORE
nhận cuộc gọi từ Bancore

Nhập 4 số quý vị sử dụng làm mật khẩu (PIN) truy cập hệ thống

Nhập 4 số làm mật khẩu BIN
Dùng mật khẩu vừa tạo truy cập tài khoản thẻ Visa ảo BANCORE
Đăng nhập với số PIN vừa tạo
Nhập thông tin liên hệ (sử dụng lấy lại mật khẩu khi bị quên)
nhập thông tin tài khoản visa ảo bancore

Nhận số thẻ Visa Bancore miễn phí của quý vị

nhận thẻ Visa ảo BANCORE miễn phí
Số thẻ để sử dụng thanh toán online toàn cầu
số thẻ visa Bancore

Để nạp tiền vào thẻ, quý vị mua Bancore Voucher tại website www.chiakhoavang.vn

mua Bancore Visa voucher tại www.chiakhoavang.vn


Chúc quý vị thành công, mọi thắc mắc xin liên hệ contact@chiakhoavang.vn

Comments