Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 1: Search để tìm một ứng dụng free, bước này rất quan trọng quyết định việc có option none hay không
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ
Bước 2: Chọn một ứng dụng free bất kỳ từ danh sách vừa tìm thấy
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 3: Trong cửa sổ đăng nhập hiện ra, chọn Create New Account
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 4: Chon continue tại cửa sổ chào mừng của gian hàng iTunes Việt Nam
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 5: Chấp nhận điều khoản, điều kiện (nên đọc để biết mình đồng ý cái gì)
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 6: Nhập thông tin cho tài khoản Apple ID, lưu ý mật khẩu dài 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 7: Chọn none ở Payment Method và nhập thông tin cá nhân (lưu ý có thể dùng thông tin không chính xác, nhưng sau này khi add thẻ để mua app thì thông tin trên thẻ phải trùng với thông tin đã đăng ký để tránh việc tài khoản bị lock mà không có cách gỡ)
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Bước 8: Bạn đã tạo tài khoản thành công, hãy check mail và verify Apple ID của mình
Tạo Apple ID tại Việt Nam không cần dùng thẻ


Chúc bạn thành công, và đừng quên tham khảo thêm các hướng dẫn khác tại www.vididong.com


Comments