Tạo apple id mua app trên itunes cho iphone ipad

Tài khoản Apple ID rất cần thiết cho các bạn sử dụng iPhone, iPad và các sản phẩm khác của Apple để mua hàng trên apple store cũng như Apps trên iTunes store.
Để tạo tài khoản để mua được Apps, quý vị cần có thẻ thanh toán quốc tế, trong hướng dẫn này tôi sử dụng thẻ Visa ảo Rêv
Visa ảo Rêv
Trước hết nhập thông tin cá nhân của quý vị, lưu ý quy định về mật khẩu


Apple ID iPhone
Nhập số thẻ và địa chỉ, thẻ này sẽ được dùng đê thanh toán mỗi khi quý vị mua hàng trên Apple store hoặc Apps trên iStore
Apple ID Rev Card
apple id visa rev
Apple id verification
Comments