Rêv Việt Nam‎ > ‎

Quy định chung áp dụng cho đại lý của Rêv

Đối với đại lý, Rêv có một số quy định như sau:

1. Đại lý sẽ đóng một khoản ký quỹ là 21 triệu vào tài khoản của Rêv mở tại Techcombank.

2. Rêv sẽ cung cấp tài khoản trả trước cho đại lý với số dư là số tiền ký quỹ trên, khi đại lý bán hàng, tiền nạp + 10.000đ phí sẽ được trừ từ tài khoản này.

3. Rêv cấp phôi thẻ và tài liệu marketing cho đại lý, đồng thời đăng tải thông tin đại lý trên các kênh của Rêv. 

4. Mỗi tháng, đại lý phải đảm bảo phát hành tối thiểu 200 thẻ hoặc giá trị tối thiểu 50 triệu đồng.

5. Giá phát hành cho đại lý được tính như sau (không có chiết khấu trên giá trị thẻ):

  • Đại lý cấp 3 (từ 200 thẻ): 20.000/thẻ
  • Đại lý cấp 2 (từ 500 thẻ): 15.000/thẻ
  • Đại lý cấp 1 (từ 800 thẻ): 10.000/thẻ
Rêv sẽ dựa vào số lượng phát hành của tháng trước để xác định cấp đại lý áp dụng cho tháng tiếp theo.
  • Đại lý cấp 2 phải trả thêm 5.000đ/thẻ khi nhận phôi thẻ
  • Đại lý cấp 3 phải trả thêm 10.000đ/thẻ khi nhận phôi thẻ

6. Khi tài khoản cạn tiền, đại lý sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Rêv tại TCB và thông báo với đại diện của Rêv để nạp thêm tiền vào tài khoản đại lý, số tiền tối thiểu mỗi lần nạp không dưới 10 triệu đồng.

7. Đại lý không tự ý giảm giá sản phẩm nếu chưa được sự đồng ý của Rêv.

8. Các thay đổi về chương trình sẽ được thông báo đến đại lý trước 7 ngày làm việc, đại lý có thể chấp nhận hoặc yêu cầu hủy tài khoản đại lý của mình trong thời gian đó. Nếu đại lý không có phản hồi gì trong vòng 7 ngày có nghĩa là đại lý mặc nhiên  chấp nhận những thay đổi đó.  

9. Thời gian áp dụng quy đinh trên: bắt đầu từ 21/12/2011

 

Nếu quý vị đồng ý với những điều khoản trên, xin liên hệ với chúng tôi để làm các thủ tục mở đại lý.

Nếu quý vị muốn thử nghiệm chương trình trước khi tham gia, có thể mua thẻ tại www.chiakhoavang.vn hoặc tham khảo thông tin sử dụng trên www.vididong.comComments