Rêv Coin đã có mặt trên Apple Stores và Google Play


Rêv Coin Google Play

Rêv coin, phần mềm biến điện thoại di động thành thiết bị đọc thẻ đã chính thức có mặt trên Apple App Store và Google Play

Phần mềm có tính năng chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên Andoid phone và iPhones với thiết bị đọc thẻ gắn thêm vào điện thoại 

Như vậy bất cứ ai cũng có thể trở thành đơn vị chấp nhận thẻ với chi phí thấp nhất và thủ tục đơn giản nhấtRêv Coin Apple Stores
          Rev coin iTunesComments