Phát hành thẻ Rêv cho đại lý tại chìa khóa vàng


Khuyến mại Visa Rêv 
Rêv Asia Pacific vừa chính thức chỉ định công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Chìa Khóa Vàng làm tổng đại lý online phát hành thẻ Rêv tại thị trường Việt Nam. Chìa Khóa Vàng sẽ chịu trách nhiệm phát triển các đại lý online, kết nối với các đối tác thanh toán cũng như các ngân hàng để đảm bảo cho khách hàng có thể mua thẻ Rêv một cách dễ dàng nhất. 

Mua thẻ Rêv tại Chìa Khóa Vàng


Summer Savings! $7.49 .com domains at GoDaddy.com!.CO Domains on sale now only $10.99 from Go Daddy!
Comments