Nạp tiền vào thẻ Visa ảo Bancore

Nạp tiền vào thẻ Visa ảo Bancore từ thẻ Credit/Debit

Ngoài hình thức nạp tiền bằng Bancore voucher quý vị có thể sử dụng ngay thẻ thanh toán quốc tế của mình để nạp thẻ visa ảo Bancore
bằng cách chọn cash deposit by Credit/Debitcard
Có thể nạp USD, EURO hoặc Bảng Anh vào tài khoản thẻ visa ảo Bancore
nạp tiền visa ảo bancore từ thẻ visa/master

Sau đó bạn nhập thông tin thẻ và làm theo hướng dẫn
Số tiền sẽ được nạp vào thẻ Visa ảo Bancore của bạn và thẻ Credit/Debit của bạn sẽ bị trừ một khoản phí tương ứng gồm phí nạp thẻ 5% và phí chuyển đổi tiền tệ nếu đơn vị tiền tệ trên thẻ của bạn khác với đơn vị tiền tệ bạn nạp (khoảng 2.5% - 7% tùy ngân hàng và thời điểm).
Lưu ý thẻ của bạn sẽ bị charge $2 test trước khi bạn có thể nạp tiền vào thẻ Visa ảo Bancore, số tiền này sẽ được trả lại sau 10 ngày.
nạp tiền vào thẻ Visa ảo
Sau khi nạp thành công, số dư tài khoản của bạn sẽ tăng lên tương ứng với số tiền bạn nạp.


Comments