Mua Apps thật đơn giản với việc tạo Apple ID

Khuyến mại Visa Rêv

Hướng dẫn tạo Apple ID

 Bước 1: Tìm 1 ứng dụng miễn phí

 

 

Lưu ý: Bước này rất quan trọng để quyết định việc có Option none hay không

 

Bước 2: Chọn 1 ứng dụng Free bất kỳ từ danh sách bạn vừa tìm thấy

 

 

Bước 3: Màn hình cửa sổ hiện ra, chọn Creat New Account 

 

 

Bước 4: Tại màn hình chào mừng gian hàng iTurne Việt Nam, chọn "Continue"

 

 

Bước 5:Chấp nhận các điều khoản và điều kiện và nhấn "Continue"

 

 

Bước 6: Nhập thông tin cho tài khoản Apple ID và nhấn "Continue"

 

Lưu ý:

  •  Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, có thể là chữ hoa, chữ thường hay các con số
  • Không sử dụng dấu cách, những ký tự giống nhau 3 lần trong 1 dòng, tài khoản Apple ID của bạn hoặc mật khẩu mà bạn đã sử dụng vào năm ngoái.

 

 

Bước 7: Chọn None tại ô chọn phương thức thanh toán và nhập đầy đủ thông tin cá nhân tại màn hình cung cấp thông tin thanh toán

 

 

Nhấn "Continune" để tiếp tục

 

Lưu ý: Bạn có thể dùng thông tin không chính xác trong phần này tuy nhiên nếu muốn nạp thêm thẻ để mua Apps thì thông tin trên thẻ phải trùng với thông tin đã đăng ký. 

 

 

Bước 8: Xác minh tài khoản

 

 

 

 

Sau  khi tạo tài khoản thành công, bạn hãy vào email đã đăng ký và xác minh tài khoản của mình.

 

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc tạo Apple ID.

Comments