Lời khuyên từ AdWords: Không bao giờ thử mua các mã khuyến mại AdWord

Không bao giờ mua mã khuyến mại Adwords

Tôi có đủ điều kiện cho mã khuyến mại hoặc tín dụng giới thiệu không?

Đôi khi Google cung cấp cho nhà quảng cáo AdWords mới các mã khuyến mại mà nhà quảng cáo có thể sử dụng cho tín dụng quảng cáo. Các bên thứ ba có thẩm quyền, chẳng hạn như Đối tác được chứng nhận của Google, nhà xuất bản tạp chí hoặc công ty web, cũng có thể thay mặt Google phân phối mã khuyến mại cho các nhà quảng cáo AdWords mới.

Google cũng đôi lúc cung cấp khuyến mại cho các nhà quảng cáo AdWords hiện tại. Thông thường, những khuyến mại này được cung cấp qua email. Nếu bạn là nhà quảng cáo hiện tại, bạn có thể chọn tham gia nhận các khuyến mại như vậy. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn 
 2. Nhấp vào tab Tài khoản của tôi.
 3. Chọn Cài đặt thông báo.
 4. Trong phần "Chủ đề thông báo, hãy tìm dòng cho "Đề nghị đặc biệt".
 5. Trên cùng một dòng, trong cột "Email", hãy chắc chắn có nội dung "Có". Nếu không có, hãy nhấp vào câu trả lời để chọn "Có".

Lưu ý quan trọng:

 • Khuyến mại cho các nhà quảng cáo hiện tại không chạy theo lịch biểu định kỳ. Và việc chọn tham gia nhận các khuyến mại đó không đảm bảo rằng bạn sẽ đủ tiêu chuẩn cho các khuyến mãi trong tương lai.
 • Chúng tôi không cung cấp tín dụng cho các nhà quảng cáo giới thiệu người khác vào AdWords.
 • Một mã khuyến mại chỉ được áp dụng cho một tài khoản AdWords mới và chỉ có giá trị cho các nhà quảng cáo Google AdWords mới.
 • Các mã khuyến mại không được chuyển nhượng và không được bán hoặc trao đổi.
 • Mỗi mã khuyến mại chỉ hạn chế cho một nhà quảng cáo.
 • Mỗi mã khuyến mại chỉ có thể được sử dụng trong vùng lãnh thổ gốc nơi được phân phối.
 • Chúng tôi nghiêm khắc không cho phép bất kỳ hình thức kinh doanh mã khuyến mại
 • Việc bạn sử dụng một chứng từ hoặc tín dụng quảng cáo nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện khuyến mại của chúng tôi. Vi phạm có thể dẫn đến đình chỉ vĩnh viễn tài khoản hiện tại và có liên quan của bạn.

Tìm hiểu cách sử dụng mã khuyến mại.Comments