Làm thế nào để nhận lại tiền từ thẻ Rêv?

Nhận lại tiền từ thẻ Rêv

Rêv đã tạm ngưng tất cả các giao dịch thẻ Rêv tại Việt Nam. Nếu trong thẻ của quý vị còn tiền, xin gửi email đến info@revinternetcard.com.vn với thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ email, và số điện thoại. Rêv sẽ trả lại đầy đủ số tiền trong tài khoản cho quý vị.
Visa Rêv rời khỏi VN

Comments