Hướng dẫn rút tiền từ Chìa Khóa Vàng

Bước 1: Truy cập tài khoản tại Chìa Khóa Vàng
Đăng nhập tài khoản Chìa Khóa Vàng

Bước 2: Trên menu của Chìa Khóa Vàng, chọn chức năng rút tiền
Chức năng nhận tiền trên Chìa Khóa Vàng

Bước 3: Nhập email nhận tiền và số tiền cần rút
Số tiền cần rút
Bước 4: Nhận code được Chìa Khóa Vàng gửi đến email của quý vị
code xác nhận từ Chìa Khóa Vàng

Bước 5: Nhập code vừa nhận được vào Chìa Khóa Vàng
Nhập mã xác nhận trên Chìa Khóa Vàng

Bước 6: Quý vị đã rút tiền thành công từ Chìa Khóa Vàng
Rút tiền thành công từ Chìa Khóa Vàng
Bước 7: Kiểm tra tài khoản Bảo Kim sẽ thấy giao dịch chuyển tiền của Chìa Khóa Vàng
Lịch sử nhận tiền Chìa Khóa Vàng


Comments