Hướng dẫn nạp voucher vào thẻ BANCORE

Trước hết quý vị tạo tài khoản BANCORE theo hướng dẫn.
Sau đó mua thẻ nạp tiền BANCORE Voucher tại các đại lý của Chìa Khóa Vàng

Đăng nhập tài khoản BANCORE của quý vị và chọn Voucher Redemption và nhập số voucher vào ô Voucher Number
Quý vị có thể chọn nạp vào thẻ cũ hoặc tạo thẻ mới
Nạp thẻ BANCORE

Hệ thống yêu cầu quý vị xác nhận số tiền nạp vào thẻ BANCORE của quý vị
Confirm nạp tiền vào thẻ BANCORE

Quý vị có thể in hóa đơn nạp tiền
Hóa đơn nạp tiền BANCORE

Lịch sử giao dịch của quý vị sẽ thể hiện các giao dịch nạp tiền vào thẻ BANCORE như sau
Ngoài ra quý vị có thể nhận hoặc chuyển tiền tới các thẻ hoặc tài khoản khác với các loại tiền tệ USD, EURO, GBP
Thẻ đa tệ BANCORE

Comments