Kích hoạt thẻ Rêv

Hướng dẫn kích hoạt thẻ Rêv

Trang Chủ Visa Internet Card

Giao diện trang Chủ Visa Internet Card, Bấm vào đăng ký mới

Đăng ký

Nhập thông tin đăng ký đầy đủ như đăng ký tài khoản thông thường và bấm tiếp tục

Thông tin bảo mật

Điền thông tin đầy đủ ở trên và bấm tiếp tục , bạn cần nhớ thông tin này để đăng nhập tài khoản về sau, chú ý câu hỏi bảo mật, mỗi lần truy cập tài khoản hệ thống sẽ hỏi câu hỏi bảo mật của bạn

Điều khoản

Đánh dấu 2 lựa chọn điều khoản và bấm gửi đi. Lúc này hệ thống sẽ gửi thông tin kích hoạt đến email bạn đăng ký, bạn cần truy cập email để kích hoạt

Xác nhận kích hoạt

Bạn nhập thông tin mã số bảo mật hệ thống gửi đến số điện thoại đăng ký ở ô trống trên và bấm gửi đi, hệ thống sẽ báo hoàn tất đăng ký tức là bạn đã đăng ký tài khoản thành công

Kích hoạt thẻ

Tiếp theo bạn bấm vào kích hoạt thẻ

Nhập số pin

Nhập số thẻ cào và số PIN trên thẻ bạn đang sở hữu, Mô tả thẻ bạn nhập họ tên của bạn, tên này sẻ sử dụng cùng số thẻ khi thanh toán, chọn "Tôi cấp nhận thẻ này" và Bấm kích hoạt thẻ ngay bây giờ. Hệ thống sẽ gửi thông tin mã số thẻ và thời gian hết hạn, mã số bảo mật đến email của bạn và ngay bây giờ bạn có thể dùng thông tin này để mua sắm, thanh toán.

Mua thẻ Rêv thanh toán qua Bảo KimComments