Gửi yêu cầu thanh toán hóa đơn qua tài khoản BANCORE

Quý vị có thể sử dụng chức năng tạo hóa đơn trên tài khoản BANCORE và yêu cầu người khác thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ
Nhận hóa đơn BANCORE

Sau khi nhận được hóa đơn đòi tiền từ người khác, quý vị có thể thanh toán hoặc chuyển tiếp đến người khác để yêu cầu họ thanh toán hộ
Thanh toán hóa đơn trên BANCORE

Hệ thống yêu cầu quý vị confirm trước khi thanh toán hóa đơn cho người thụ hưởng
confirm thanh toán qua BANCORE

Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị tình trạng hóa đơn đã được thanh toán của quý vị
Hoá đơn BANCORE đã được thanh toán

Comments