Google Adwords‎ > ‎

Yêu cầu hoàn phí đối với tài khoản Google Adwords trả trước

Nếu tôi có tài khoản trả trước, làm cách nào để yêu cầu hoàn phí cho số dư còn lại của tôi?

Câu trả lời này chỉ áp dụng cho nhà quảng cáo trả trước. Nếu bạn là nhà quảng cáo trả sau (nếu bạn trả tiền sau khi quảng cáo chạy và tích luỹ chi phí), bạn sẽ không thể nhận được khoản hoàn phí. Thông thường, sẽ mất từ 3 đến 4 tuần để xử lý các khoản hoàn phí.

Nhà quảng cáo trả trước chỉ có thể yêu cầu hoàn phí cho toàn bộ số dư trả trước còn lại trong tài khoản AdWords. Số tiền này sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng bạn chỉ định khi yêu cầu hoàn phí hoặc vào thẻ tín dụng được kết hợp với tài khoản của bạn.

Dưới đây là cách yêu cầu hoàn phí cho số tiền còn lại trong tài khoản của bạn: 
(xem các hướng dẫn khác cho Đài Loan và Trung Quốc)

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
  2. Nhấp vào tab Thanh toán.
  3. Nhấp vào Thanh toán.
  4. Nhấp vào Yêu cầu hoàn phí.
  5. Điền vào tất cả các trường có sẵn và nhấp vào Gửi Yêu cầu.
  6. Nếu tài khoản của bạn thuộc dạng trả trước qua chuyển khoản ngân hàng, bạn sẽ được chuyển đến trang PayPage bảo mật. Điền chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Tiếp tục. Lưu ý rằng chúng tôi không thu thập các chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn khi chấp nhận khoản trả trước cho AdWords, đó là lý do khiến bây giờ chúng tôi cần bạn cung cấp các chi tiết đó.

Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Khi bạn yêu cầu hoàn phí, chúng tôi sẽ tự động tạm ngưng quảng cáo và bắt đầu xử lý yêu cầu của bạn. Toàn bộ quá trình hoàn phí có thể mất ba đến bốn tuần. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận khi chúng tôi hoàn tất việc xử lý khoản hoàn phí của bạn, tuy nhiên có thể mất năm đến mười ngày làm việc trước khi khoản tiền được phản ánh trong tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn.

Tôi có thể tiếp tục quảng cáo của mình không? Sau khi khoản hoàn phí của bạn được xử lý, bạn có thể thực hiện các thanh toán bổ sung cho tài khoản AdWords của mình. Thông thường, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy lại ngay khi chúng tôi nhận được một thanh toán mới. Bạn cũng có thể huỷ yêu cầu hoàn phí của mình trong vòng hai đến năm ngày kể từ ngày đưa ra yêu cầu. Quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy khi bạn thực hiện việc này.

Còn các khoản thuế tôi đã thanh toán thì sao? Nếu bạn đã thanh toán các khoản thuế cùng với chi phí AdWords, chúng tôi sẽ tính toán số tiền thuế bạn đã thanh toán dựa trên số dư còn lại của bạn và sẽ trả lại vào tài khoản ngân hàng cùng với phần còn lại của khoản hoàn phí.Comments