Chuyển tiền từ thẻ sang thẻ trên VCB-iB@nking

đăng 08:03, 21 thg 9, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật

Chuyển tiền từ thẻ sang thẻ trên VCB-iB@nking

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hướng dẫn khách hàng cách chuyển tiền từ thẻ sang thẻ trên VCB-iB@nking.

Dịch vụ chuyển tiền từ thẻ sang thẻ giúp khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của các loại thẻ ghi nợ (bao gồm cả nội địa và quốc tế) của Vietcombank, sang tài khoản của thẻ ghi nợ các ngân hàng khác.

Vietcombank quy định phí và hạn mức chuyển tiền trên VCB-iB@nking. Chính sách phí và hạn mức có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Khách hàng có thể truy cập vào mục ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking trên website của Vietcombank để biết phí và hạn mức giao dịch cập nhật.

Bước 1: Đăng ký sử dụng Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking (nếu khách hàng chưa thực hiện đăng ký).

Bước 2: Đăng nhập VCB-ib@nking tại trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank http://www.vietcombank.com.vn/.

Bước 3: Tại menu thanh toán, chọn loại giao dịch "Chuyển tiền qua thẻ"

Bước 4: Khởi tạo lệnh chuyển tiền với các thông tin sau: Chọn "số thẻ chuyển đi": Chương trình hiển thị danh sách các số thẻ ghi nợ hiện đang sử dụng của khách hàng, các số tài khoản đang kết nối với các số thẻ ghi nợ; chọn "số thẻ chuyển tiền đi" (lựa chọn số thẻ thực hiện chuyển tiền); chọn "Tài khoản trích nợ". Trường hợp khách hàng có hai tài khoản kết nối với thẻ, hệ thống sẽ cho phép khách hàng được lựa chọn một trong hai tài khoản để chuyển tiền; nhập "số thẻ chuyển tiền đến" (nhập thông tin số thẻ cần chuyển tiền đến); nhập "số tiền chuyển khoản"; nhập "nội dung chuyển tiền" tối đa 120 ký tự; nhấn nút "xác nhận" để thực hiện giao dịch.

Bước 5: Chương trình kiểm tra thông tin trong lệnh chuyển tiền của khách hàng và hiển thị thông tin đầy đủ về giao dịch chuyển tiền.

Bước 6: Chọn hình thức nhận mã giao dịch và xác nhận lệnh chuyển tiền bằng cách chọn "chấp nhận".

Bước 7: Nhập mật khẩu xác nhận thanh toán (OTP - One Time Password).

OTP là mật khẩu xác nhận thanh toán do Vietcombank cấp cho khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán trên VCB-iB@nking và chỉ có giá trị sử dụng một lần cho giao dịch đó trong một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức nhận OTP qua SMS (Sau khi thông tin về giao dịch được khách hàng xác nhận, Vietcombank sẽ gửi tin nhắn thông báo OTP đến số điện thoại của khách hàng đăng ký) hoặc qua thẻ EMV (Nếu khách hàng có thẻ EMV của Vietcombank và có đăng ký sử dụng thẻ EMV để nhận OTP).

Bước 8: Xử lý giao dịch. Nếu khách hàng nhập OTP đúng, Vietcombank sẽ xử lý giao dịch chuyển khoản khách hàng yêu cầu. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch thanh toán chuyển khoản hiển thị trên màn hình/hoặc gửi vào địa chỉ email. Nếu nhập OTP sai, Vietcombank sẽ từ chối thực hiện giao dịch. Khách hàng nên giữ hóa đơn của giao dịch để sử dụng trong trường hợp cần tra soát với Vietcombank.

Nếu khách hàng cần sự hỗ trợ từ Vietcombank trong quá trình sử dụng dịch vụ chuyển tiền từ thẻ qua thẻ qua VCB-iB@nking, Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (Vietcombank Contact Center) theo số điện thoại 1900545413 hoặc (04) 38243524 - 38245716 hoặc chi nhánh Vietcombank nơi khách thực hiện giao dịch.

(Nguồn: Vietcombank)

Comments