ÐIỀU KHOẢN VÀ ÐIỀU KIỆN - Apple

A. CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE
B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE
C. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN RIÊNG

CÁC THỎA THUẬN PHÁP LÝ DƯỚI ĐÂY ĐIỀU CHỈNH VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE. ĐỂ CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, NHẤP CHUỘT VÀO NÚT "ĐỒNG Ý." NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG NHẤP CHUỘT VÀO NÚT "ĐỒNG Ý," VÀ KHÔNG SỬ DỤNG APP STORE HOẶC IBOOKSTORE.

A. CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN, THUẾ, VÀ HOÀN TIỀN

Các dịch vụ Mac App Store, App Store và iBookstore (“các Kho”) chấp nhận thẻ tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam hoặc Mã Nội dung là hình thức thanh toán. iTunes có thể xin sự chấp thuận trước cho khoản tiền lên tới số tiền của đơn đặt hàng. Việc tính phí diễn ra vào thời điểm hoặc một thời gian ngắn sau khi diễn ra giao dịch của quý khách. Nếu quý khách mua hàng thông qua 1-Click, đơn đặt hàng của quý khách có thể được cho phép và tính theo số gia trong một lần mua, cho nên nó có thể hiển thị như nhiều đơn đặt hàng trên bảng kê của quý khách. Khi thực hiện mua, thì các điểm (credits) để mua nội dung được sử dụng trước, sau đó số dư còn lại được tính vào thẻ tín dụng của quý khách.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ thanh toán cho tất cả các sản phẩm mà quý khách mua thông qua các Kho, và rằng iTunes có thể tính tiền vào thẻ tín dụng của quý khách cho bất cứ sản phẩm nào được mua và cho bất cứ khoản bổ sung nào (bao gồm cả bất cứ khoản thuế và phí chậm thanh toán nào, như được áp dụng) mà được cộng dồn theo hoặc liên quan đến Tài khoản của quý khách. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC THANH TOÁN ĐÚNG HẠN TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ CUNG CẤP CHO ITUNES THẺ TÍN DỤNG HỢP LỆ ĐỂ THANH TOÁN CHO TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ. Tất cả các khoản phí sẽ được tính vào thẻ tín dụng mà quý khách chỉ định trong quá trình đăng ký. Nếu quý khách muốn chỉ định thẻ tín dụng khác hoặc nếu có sự thay đổi trong tình trạng tài khoản thẻ tín dụng của quý khách thì quý khách phải thay đổi thông tin trực tuyến của mình trong mục Thông tin Tài khoản của iTunes; điều này có thể tạm thời làm gián đoạn việc truy cập Kho của quý khách trong khi iTunes xác minh thông tin thanh toán mới của quý khách.

Tổng giá tiền của quý khách sẽ bao gồm giá của sản phẩm cộng với bất cứ khoản thuế bán hàng được áp dụng nào và/hoặc Thuế Giá trị Gia tăng (TGTGT) nếu được áp dụng; khoản thuế bán hàng đó được căn cứ trên địa chỉ người nhận trên hóa đơn và mức thuế suất bán hàng được áp dụng tại thời điểm quý khách tải xuống sản phẩm. Chúng tôi chỉ tính thuế tại các nước mà các sản phẩm dạng số bị tính thuế. Không một khách hàng nào được miễn thuế.

Toàn bộ việc bán sản phẩm đều là cuối cùng.

Giá của các sản phẩm được cung cấp thông qua các Kho có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào, và các Kho không cung cấp bảo hộ về giá hoặc hoàn trả tiền trong trường hợp giảm giá hoặc khuyến mại.

Nếu một sản phẩm trở nên không có sẵn sau giao dịch nhưng trước khi tải xuống, thì biện pháp khắc phục duy nhất cho quý khách là được hoàn trả tiền. Nếu sự cố kỹ thuật ngăn cản hoặc gây trì hoãn một cách bất hợp lý việc giao sản phẩm của quý khách, biện pháp khắc phục hoàn toàn và duy nhất của quý khách là thay thế hoặc hoàn trả giá bán đã thanh toán, theo quyết định của iTunes.

1-Click® (r)

1-Click là nhãn dịch vụ đã đăng ký của Amazon.com, Inc., được sử dụng theo li xăng. 1-Click là một tính năng tiện ích cho phép quý khách thực hiện mua từ các Kho chỉ với một thao tác duy nhất bằng nhấp chuột hoặc thiết bị nhập liệu khác. Khi truy cập các Kho từ máy tính của quý khách, việc mua hàng thông qua 1-Click có thể được kích hoạt thông qua hộp thoại xuất hiện khi quý khách nhấp chuột vào nút Mua. (Quý khách có thể cài đặt lại lựa chọn này vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấp chuột vào Cảnh báo Cài đặt lại trong Thông tin Tài khoản của quý khách). Khi truy cập các Kho trên các sản phẩm mang nhãn hiệu Apple chạy iOS như iPad, iPod touch, hoặc iPhone của quý khách (“Thiết bị iOS”), 1-Click được kích hoạt cho mỗi giao dịch bằng cách nhấn vào nút cho biết giá của sản phẩm, để hiển thị nút Mua. Khi 1-Click được kích hoạt, nhấp chuột hoặc nhấn nút Mua sẽ ngay lập tức khởi động tải xuống và hoàn tất giao dịch của quý khách mà không phải thực hiện bất cứ bước nào thêm.

MÃ NỘI DUNG

Mã Nội dung không thể được chuyển đổi thành tiền mặt và không thể được trả lại để được hoàn lại tiền (trừ trường hợp theo quy định của pháp luật); trao đổi; bán lại; sử dụng để mua quà tặng; sử dụng để mua trên Cửa hàng Trực tuyến của Apple - Apple Online Store; hoặc sử dụng tại Cửa hàng Bán lẻ Apple – Apple Retail Stores. Số dư không sử dụng đến không thể được chuyển nhượng.

Mã Nội dung dự kiến được phân phối tại Việt Nam chỉ có thể được sử dụng thông qua các Kho tại Việt Nam.

iTunes không chịu trách nhiệm về các Mã Nội dung bị mất hoặc bị ăn cắp.

iTunes bảo lưu quyền đóng các tài khoản và yêu cầu các hình thức thanh toán thay thế nếu Mã Nội dung được sử dụng hoặc có được một cách gian lận trên Kho.

ITUNES VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC BÊN NHẬN LI XĂNG VÀ CÁC BÊN CẤP LI XĂNG CỦA ITUNES KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN MÃ NỘI DUNG, HOẶC KHO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở , BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH NÀO VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG TRƯỜNG HỢP MÃ NỘI DUNG KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC, BIỆN PHÁP SỬA CHỮA DUY NHẤT DÀNH CHO QUÝ KHÁCH, VÀ TOÀN BỘ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ LÀ THAY THẾ MÃ NỘI DUNG ĐÓ. CÁC HẠN CHẾ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH. MỘT SỐ QUỐC GIA NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH THÌ MỘT SỐ HOẶC TOÀN BỘ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH, VÀ QUÝ KHÁCH CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG

QUÀ TẶNG

Quà tặng được mua từ các Kho chỉ có thể được mua cho, và chỉ được mua lại bởi những người tại Việt Nam. Người nhận quà tặng phải có phần cứng tương thích và cài đặt kiểm soát của phụ huynh để sử dụng một số quà tặng.

ĐẶT HÀNG TRƯỚC

Bằng cách đặt hàng trước các sản phẩm, quý khách cho phép các Kho tự động tính tiền vào tài khoản của quý khách và tải xuống sản phẩm khi sản phẩm được dành sẵn. Quý khách có thể hủy đặt hàng trước của mình trước khi món hàng trở nên sẵn có.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Việc quý khách sử dụng các Kho bao gồm cả khả năng ký kết các thỏa thuận và/hoặc thực hiện các giao dịch bằng các phương tiện điện tử. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG VIỆC ĐĂNG TẢI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ KHÁCH CẤU THÀNH NÊN THỎA THUẬN CỦA QUÝ KHÁCH VÀ Ý ĐỊNH CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI VÀ THANH TOÁN CHO CÁC THỎA THUẬN VÀ GIAO DỊCH ĐÓ. THỎA THUẬN CỦA QUÝ KHÁCH VÀ Ý ĐỊNH CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI VIỆC ĐĂNG TẢI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỌI GHI CHÉP LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MÀ QUÝ KHÁCH THAM GIA TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ NÀY, BAO GỒM CẢ CÁC THÔNG BÁO HỦY, CÁC CHÍNH SÁCH, HỢP ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG. Để truy cập và duy trì các ghi chép điện tử của quý khách, quý khách có thể phải có một số phần cứng và phần mềm nhất định, mà các phần cứng và phần mềm này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách.

iTunes không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi in nào.

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE

THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ ITUNES S.A.R.L. ("ITUNES") ĐIỀU CHỈNH VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE (CÁC “KHO”) VÀ VIỆC MUA CÁC LI XĂNG TỪ CÁC KHO ÐƯỢC ITUNES BÁN CHO QUÝ KHÁCH.

MAC APP STORE, APP STORE VÀ IBOOKSTORE

ITunes là nhà cung cấp các Kho cho phép quý khách mua từ iTunes các li xăng cho các sản phẩm phần mềm và nội dung dạng số (các “Sản phẩm”) cho người sử dụng cuối cùng sử dụng chỉ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Đối với các Sản phẩm App Store (được định nghĩa dưới đây), người sử dụng cuối cùng có thể là cá nhân hành động theo năng lực của mình, doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục.

YÊU CẦU SỬ DỤNG KHO

Các Kho này được dành sẵn cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên. Nếu quý khách từ 13 tuổi trở lên nhưng dưới 18 tuổi, quý khách cần xem xét Thỏa thuận này với phụ huynh hoặc người giám hộ của mình để đảm bảo rằng quý khách và phụ huynh hoặc người giám hộ của quý khách đều hiểu về Thỏa thuận này.

Các Kho chỉ được dành sẵn cho quý khách tại Việt Nam. Quý khách thỏa thuận không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các Kho ngoài các địa điểm này. iTunes có thể sử dụng công nghệ để kiểm tra sự tuân thủ của quý khách.

Việc sử dụng các Kho đòi hỏi phải có thiết bị tương thích, truy cập Internet, và phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí); có thể yêu cầu cập nhật theo định kỳ và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của các nhân tố này. Truy cập Internet tốc độ cao được đặc biệt khuyến nghị. Bản cập nhật nhất của phần mềm iTunes và Mac App Store được khuyến nghị để truy cập các Kho và có thể cần thiết cho một số giao dịch hoặc tính năng nhất định và để tải xuống các Sản phẩm đã được mua trước từ các Kho. Quý khách thỏa thuận rằng các yêu cầu này, mà có thể thay đổi trong từng thời điểm, đều thuộc trách nhiệm của quý khách. Các Kho không phải là một phần của bất cứ sản phẩm hoặc đề nghị cung cấp nào khác, và việc mua hoặc có được bất kỳ sản phẩm nào khác không được xem như sự tuyên bố hay bảo đảm cho việc quý khách truy cập các Kho.

TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH

Là người sử dụng được đăng ký của các Kho, quý khách có thể lập một tài khoản ("Tài khoản"). Quý khách đừng tiết lộ thông tin Tài khoản của mình cho bất cứ người nào khác. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì sự bảo mật và an ninh đối với Tài khoản của quý khách, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra tại và thông qua Tài khoản của quý khách, và quý khách thỏa thuận ngay lập tức thông báo cho iTunes về bất cứ sự vi phạm an ninh nào đối với Tài khoản của quý khách. iTunes không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng không được phép Tài khoản của quý khách.

Để mua và tải xuống các Sản phẩm từ các Kho, quý khách phải nhập Apple ID và mật khẩu của quý khách để xác nhận Tài khoản của quý khách. Khi quý khách đã xác nhận Tài khoản của mình, quý khách không cần phải xác nhận lại trong mười lăm phút sau đó. Trong suốt thời gian này, quý khách có thể mua và tải xuống Sản phẩm mà không phải nhập lại mật khẩu của quý khách. Quý khách có thể tắt chức năng thực hiện mua Sản phẩm bằng cách điều chỉnh cài đặt trên máy tính hoặc Thiết bị iOS của quý khách. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập http://support.apple.com/kb/HT1904hoặc http://support.apple.com/kb/HT4213

Quý khách thỏa thuận cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi quý khách đăng ký, và khi quý khách sử dụng các Kho ("Dữ liệu Đăng ký"), và quý khách thỏa thuận cập nhật Dữ liệu Đăng ký của mình để Dữ liệu Đăng ký đó luôn chính xác và cập nhật. Quý khách thỏa thuận rằng iTunes có thể lưu trữ và sử dụng Dữ liệu Đăng ký mà quý khách cung cấp để sử dụng trong việc duy trì và lập hóa đơn tính phí cho Tài khoản của quý khách.

TỰ ĐỘNG GIAO VÀ TẢI XUỐNG CÁC NỘI DUNG ÐÃ MUA TỪ TRƯỚC

Khi quý khách lần đầu tiên mua Sản phẩm App Store (không bao gồm các sản phẩm mua từ Mac App Store) hoặc các Sản phẩm iBookstore thông qua các Kho (gọi chung là “các Nội dung Được phép”), quý khách có thể lựa chọn tự động nhận (“tự động tải xuống”) bản sao các Nội dung Được phép trên các Thiết bị iOS và các máy tính được cho phép cài đặt iTunes khác với phần mềm tương thích bằng cách liên kết các Thiết bị iOS và máy tính đó theo các quy tắc về liên kết dưới đây (trong mỗi trường hợp được gọi là “Thiết bị Liên kết’). Cho mỗi Thiết bị Liên kết, quý khách có thể chỉ rõ loại Nội dung Được phép nào, nếu có, có thể được tự động tải xuống Thiết bị Liên kết đó. Trên Thiết bị Liên kết có khả năng nhận các thông báo thúc đẩy (“Chức năng Thúc đẩy”), bao gồm cả các Thiết bị iOS, nội dung sẽ được tự động tải xuống Thiết bị Liên kết đó khi Thiết bị Liên kết có kết nối Internet; trên Thiết bị Liên kết không có Chức năng Thúc đẩy, bao gồm cả thiết bị chạy trên hệ điều hành Windows, Nội dung Được phép sẽ tự động xuất hiện trên danh sách chờ tải xuống và quý khách có thể tự mình khởi động tải xuống trong iTunes.

Như là một tiện ích dành cho quý khách, sau khi mua Nội dung Được phép, quý khách có thể tải xuống tiếp các Nội dung Được phép nhất định đã mua từ trước trên bất kỳ Thiết bị Liên kết nào. Một số Nội dung Được phép mà quý khách đã mua từ trước có thể không được dành sẵn để tải xuống tiếp về sau này vào bất kỳ thời điểm nào, và Apple không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách trong trường hợp như vậy. Vì có thể quý khách không thể tải xuống về sau này một số Nội dung Được phép nhất định đã mua từ trước, khi quý khách tải xuống một Nội dung Được phép, quý khách có trách nhiệm không đánh mất, phá hỏng hoặc làm hư hại Nội dung Được phép đó và quý khách có thể muốn sao lưu dự phòng Nội dung Được phép đó.

Việc liên kết các Thiết bị Liên kết tuân theo các điều khoản sau:

(i) Quý khách có thể tự động tải xuống Nội dung Được phép hoặc tải xuống Nội dung Ðược phép đã mua từ trước từ Tài khoản trên tối đa là 10 Thiết bị Liên kết, với điều kiện là trong đó không quá 5 máy tính được cho phép cài đặt iTunes.

(ii) Thiết bị Liên kết chỉ có thể được liên kết với một Tài khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

(iii) Quý khách chỉ có thể chuyển Thiết bị Liên kết đến Tài khoản khác một lần trong mỗi 90 ngày.

(iv) Quý khách có thể tải xuống các nội dung miễn phí lên số thiết bị không hạn chế khi nội dung đó được miễn phí trên các Kho, nhưng chỉ trên tối đa là 5 máy tính được cho phép cài đặt iTunes.

Các mục (i) đến (iv) không áp dụng đối với các Sản phẩm App Store

Một số Nội dung Được phép có thể có dung lượng lớn, và có thể phải tính chi phí đáng kể cho việc tải dữ liệu Nội dung Được phép đó thông qua kết nối dữ liệu.

SỰ RIÊNG TƯ

Các Kho còn tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật Thông tin Riêng Tư của Apple Inc. tại địa chỉhttp://www.apple.com/legal/itunes/appstore/vn/terms.html#PRIVACY.

SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ KHO

iTunes bán cho quý khách li xăng để sử dụng các Sản phẩm. Khi đã được mua từ iTunes, li xăng nói trên tạo thành thỏa thuận mang tính chất ràng buộc giữa quý khách và người phát hành Sản phẩm nêu trên (“Người phát hành”) điều chỉnh việc quý khách sử dụng Sản phẩm đó. Quý khách thỏa thuận rằng các Kho và các Sản phẩm nhất định có chứa công nghệ an ninh nhằm giới hạn việc quý khách sử dụng các Sản phẩm và rằng, cho dù các Sản phẩm có bị giới hạn bởi công nghệ an ninh hay không, thì quý khách vẫn sử dụng các Sản phẩm theo các quy tắc sử dụng được áp dụng do iTunes và các Người phát hành xác lập (các “Quy tắc Sử dụng”), và rằng bất cứ việc sử dụng nào khác đối với các Sản phẩm có thể cấu thành sự vi phạm quyền tác giả. Bất cứ công nghệ an ninh nào đều là phần không thể tách rời của các Sản phẩm. iTunes bảo lưu quyền sửa đổi các Quy tắc Sử dụng vào bất cứ lúc nào. Quý khách đồng ý không xâm phạm, phá vỡ, đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ hoặc bằng cách khác làm xáo trộn bất kỳ công nghệ an ninh nào liên quan tới các Quy tắc Sử dụng nêu trên vì bất kỳ lý do gì, hoặc cố gắng hoặc hỗ trợ người khác làm như vậy. Các Quy tắc Sử dụng có thể được iTunes kiểm soát và giám sát cho mục đích tuân thủ, và iTunes bảo lưu quyền thi hành các Quy tắc Sử dụng mà không phải thông báo cho quý khách. Quý khách thỏa thuận không truy cập các Kho bằng bất cứ phương tiện nào khác mà không phải thông qua phần mềm được iTunes cung cấp để truy cập các Kho. Quý khách không truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản mà quý khách không được phép truy cập. Quý khách đồng ý không sửa đổi phần mềm theo bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản được sửa đổi của phần mềm, cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả việc có được quyền truy cập trái phép các Kho. Việc vi phạm an ninh mạng hoặc hệ thống có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

Việc giao các Sản phẩm không chuyển giao cho quý khách bất kỳ quyền sử dụng ưu đãi nào đối với các Sản phẩm.

Quý khách xác nhận rằng bởi vì một số khía cạnh của các Sản Phẩm, các Kho và việc điều hành các Quy tắc Sử dụng đòi hỏi sự tham gia liên tục của iTunes, bất kể việc iTunes không phải là một bên trong li xăng giữa quý khách và Người phát hành Sản phẩm, cho nên trong trường hợp iTunes thay đổi bất kỳ phần nào của các Kho hoặc đình chỉ các Kho, điều mà iTunes có thể thực hiện theo quyền lựa chọn của iTunes, quý khách có thể sẽ không sử dụng được các Sản phẩm theo cùng một mức độ như trước khi có sự thay đổi hoặc đình chỉ đó, và rằng iTunes sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách trong trường hợp như vậy.

ĐĂNG TẢI LÊN CÁC KHO

Các Kho có thể cung cấp các tính năng tương tác cho phép quý khách đăng tải các tài liệu (bao gồm cả các đường dẫn đến nội dung của bên thứ ba) lên các khu vực của các Kho mà các người sử dụng Kho khác và công chúng có thể truy cập và xem. Quý khách thỏa thuận rằng việc quý khách sử dụng bất kỳ đặc tính nào như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đăng tải, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không được không xâm hại hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác hay vi phạm bất cứ luật nào, và không được góp phần hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm hoặc hành vi bất hợp pháp khác, hoặc theo cách khác không đứng đắn, gây khó chịu hoặc có thẩm mỹ kém. Quý khách cũng thỏa thuận rằng quý khách đã có được tất cả quyền và giấy phép cần thiết. Quý khách thỏa thuận cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến việc quý khách đăng tải bất kỳ tài liệu nào lên các Kho. Quý khách thông qua đây cấp cho iTunes li xăng trên phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không chịu phí bản quyền để sử dụng các tài liệu như vậy như là một phần của các Kho, và liên quan đến các Sản phẩm, mà không chịu bất cứ khoản thanh toán hay nghĩa vụ nào đối với quý khách. iTunes bảo lưu quyền không đăng tải hoặc phổ biến bất cứ tài liệu nào, và gỡ bỏ hoặc biên tập bất cứ tài liệu nào, vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của iTunes mà không phải thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Quý khách không được sử dụng Mã Nội dung khuyến mại để đăng tải các ý kiến nhận xét hoặc xếp hạng các Sản phẩm App Store được tải xuống.

iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát bất kỳ tài liệu nào được quý khách đăng tải hoặc theo cách khác có trên các Kho, để điều tra bất kỳ sự vi phạm rõ ràng hoặc được báo cáo nào đối với Thỏa Thuận này, và tiến hành bất cứ hành động nào mà iTunes theo toàn quyền quyết định của mình xem là thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chấm dứt như được quy định trong đây hoặc theo Chính sách Quyền tác giả của Apple Inc. (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung, Sản Phẩm, và dịch vụ được dành sẵn thông qua các Kho có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba. iTunes có thể cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba cho việc tiện sử dụng của quý khách. Quý khách thỏa thuận rằng iTunes không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và iTunes không bảo đảm và không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về bất cứ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc về bất kỳ tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ các tài liệu của bên thứ ba nào theo phương cách mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và rằng iTunes không chịu trách nhiệm về bất kỳ phương diện nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

TÀI LIỆU BỊ PHẢN ĐỐI

Quý khách hiểu rằng trong khi sử dụng các Kho, quý khách có thể sẽ gặp các tài liệu mà quý khách có thể thấy rằng có tính công kích, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, và rằng các nội dung đó có thể hoặc không được xác định là có tài liệu mang tính chất khêu gợi. Tuy nhiên, quý khách thỏa thuận rằng quý khách sẽ sử dụng các Kho với rủi ro do quý khách hoàn toàn gánh chịu và iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách về các tài liệu mà quý khách có thể thấy có tính công kích, không đứng đắn hoặc gây khó chịu. Các loại hình và mô tả Sản Phẩm được cung cấp cho mục đích tiện sử dụng của quý khách, và quý khách thỏa thuận rằng iTunes không bảo đảm về tính chính xác của các thông tin này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách đồng ý rằng các Kho, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Sản phẩm, đồ họa, giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, nội dung được biên tập và kịch bản và phần mềm được sử dụng để thực hiện các Kho, có chứa các thông tin và tài liệu thuộc sở hữu riêng thuộc quyền sở hữu của iTunes và/hoặc các Người phát hành, và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ được áp dụng và pháp luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả. Quý khách thỏa thuận rằng quý khách sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng các Kho theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong các Kho có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này. Quý khách đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên các Kho theo bất cứ phương cách nào, và quý khách không khai thác các Kho theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

Bất kể bất cứ quy định nào khác trong Thỏa thuận này, iTunes và Người phát hành của iTunes bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, gỡ bỏ, hoặc vô hiệu hóa việc truy cập bất cứ các Sản Phẩm, nội dung, hoặc tài liệu nào khác là một phần của các Kho vào bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo. Trong mọi trường hợp iTunes sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thay đổi này. iTunes cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập các tính năng hoặc phần nhất định của các Kho, trong bất cứ trường hợp nào và không phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Toàn bộ các quyền tác giả đối với và liên quan tới các Kho (kể cả việc biên soạn nội dung, đăng thông tin, đường dẫn đến các nguồn Internet khác, và các thông tin mô tả của các nguồn đó), và phần mềm có liên quan đều thuộc sở hữu của iTunes và/hoặc các bên cấp li xăng của iTunes, mà những người này bảo lưu toàn bộ các quyền của họ theo pháp luật và theo luật công bằng. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA KHO, TRỪ KHI VIỆC SỬ DỤNG KHO NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ.

Apple, logo của Apple, iTunes, và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa và logo khác của Apple được sử dụng có liên quan đến các Kho đều là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của iTunes và/hoặc Apple Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa, và logo khác được sử dụng có liên quan đến các Kho có thể là các nhãn hiệu của các chủ sở hữu có liên quan. Quý khách không được cấp bất cứ quyền hoặc li xăng nào đối với bất cứ các nhãn hiệu nào nói trên và bất cứ việc sử dụng nào đối với các nhãn hiệu này.

CHẤM DỨT

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc iTunes nghi ngờ rằng quý khách không tuân thủ với bất cứ quy định nào của Thỏa thuận này, iTunes có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không phải thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc Tài khoản của quý khách, và quý khách vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến hạn phải trả theo Tài khoản của quý khách cho đến và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc (ii) chấm dứt li xăng cho phần mềm; và/hoặc (iii) ngăn không cho truy cập các Kho (hoặc bất cứ phần nào của các Kho).

iTunes bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ, hoặc ngừng các Kho (hoặc bất cứ phần hoặc nội dung nào của các Kho) vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho quý khách, và iTunes sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc với bất cứ bên thứ ba nào nếu như iTunes thực hiện các quyền này.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ITUNES KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC KHO CỦA QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM ITUNES CÓ THỂ GỠ BỎ CÁC KHO TRONG NHỮNG THỜI HẠN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ CÁC KHO VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH.

QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC KHO HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH. CÁC KHO VÀ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ÐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA CÁC KHO (TRỪ KHI ÐƯỢC ITUNES NÊU RÕ RÀNG) ÐƯỢC CUNG CẤP “THEO HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ ĐƯỢC DÀNH SẴN” CHO QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ÐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. VÌ MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH, SỰ LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, CÁC BÊN GIAO ÐẠI LÝ HOẶC CÁC BÊN CẤP LI XĂNG CỦA ITUNES ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, ÐẶC BIỆT, HOẶC LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG BẤT CỨ KHO NÀO HOẶC ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ÐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG CÁC KHO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ LỖI HOẶC BỎ SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO (HOẶC SẢN PHẨM NÀO) ÐƯỢC ÐĂNG TẢI, TRUYỀN DẪN, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC ÐƯỢC DÀNH SẴN THÔNG QUA CÁC KHO, NGAY CẢ KHI ĐÃ ÐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG NÀY. VÌ MỘT SỐ BANG HOẶC NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, CHO NÊN TẠI CÁC BANG HOẶC NƯỚC NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ITUNES SẼ ÐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI MÀ LUẬT CHO PHÉP.

ITUNES SẼ SỬ DỤNG NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ÐỂ BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN MÀ QUÝ KHÁCH ĐĂNG NHẬP LIÊN QUAN ÐẾN CÁC KHO, NHƯNG QUÝ KHÁCH THỎA THUẬN RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH ĐĂNG NỘP CÁC THÔNG TIN NÀY HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ ITUNES THÔNG QUA ÐÂY TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ÐẾN CÁC THÔNG TIN NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

ITUNES KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG CÁC KHO SẼ KHÔNG BỊ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TẤN CÔNG, VI RÚT, NHIỄU, ÐỘT NHẬP, HOẶC SỰ XÂM NHẬP AN NINH KHÁC, VÀ ITUNES TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ÐẾN NHỮNG SỰ CỐ NÀY. MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC TẢI XUỐNG MỘT LẦN; SAU KHI ĐƯỢC TẢI XUỐNG, SẢN PHẨM ĐÓ KHÔNG THỂ ĐƯỢC THAY THẾ NẾU BỊ MẤT VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO LƯU DỰ PHÒNG HỆ THỐNG CỦA MÌNH, BAO GỒM BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM NÀO ÐÃ MUA TỪ CÁC KHO.

TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC KHO, QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý, TRONG CHỪNG MỰC ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BỒI HOÀN VÀ GIỮ CHO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, CÁC BÊN GIAO ÐẠI LÝ VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA iTUNES VÔ HẠI ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG CÁC KHO, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO MÀ ITUNES THỰC HIỆN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ÐÃ XẢY RA. ÐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ QUÝ KHÁCH KHÔNG ÐƯỢC KIỆN HOẶC ĐÒI LẠI BẤT KỲ KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NÀO TỪ ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, CÁC BÊN GIAO ÐẠI LÝ VÀ CÁC BÊN CẤP LI XĂNG CỦA iTUNES DO QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES TRONG VIỆC GỠ BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO, CẢNH CÁO QUÝ KHÁCH, ÐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT VIỆC QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CÁC KHO, HOẶC TIẾN HÀNH BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN HOẶC DO VIỆC ITUNES KẾT LUẬN RẰNG SỰ VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ĐÃ XẢY RA. ÐIỀU KHOẢN VỀ TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN NÀY ÁP DỤNG ÐỐI VỚI MỌI VI PHẠM ÐƯỢC MÔ TẢ HOẶC DỰ KIẾN TRONG THỎA THUẬN NÀY.

CÁC THAY ĐỔI

iTunes bảo lưu quyền vào bất cứ lúc nào được sửa đổi Thỏa thuận này và áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc quý khách sử dụng các Kho. Việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào Thỏa thuận này. Việc quý khách tiếp tục sử dụng các Kho được xem như sự chấp thuận đối với việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và iTunes và điều chỉnh việc quý khách sử dụng các Kho, và thay thế cho bất cứ thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và iTunes. Quý khách cũng có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất cứ phần nào của Thỏa thuận này được xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành được, thì phần đó sẽ được giải thích theo cách phù hợp với pháp luật được áp dụng để phản ánh, một cách gần nhất có thể, với ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ. Việc iTunes không thi hành bất cứ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó hoặc bất cứ quy định nào khác. iTunes không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc không hoàn thành bất cứ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát của iTunes.

Các Kho được iTunes điều hành từ các văn phòng của iTunes tại Luxembourg. Quý khách thỏa thuận tuân thủ với toàn bộ các luật, đạo luật, pháp lệnh và quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc gia được áp dụng đối với việc sử dụng các Kho của quý khách. Toàn bộ các giao dịch liên quan đến các Kho được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, bất kể các quy định về xung đột pháp luật của Việt Nam. Việc sử dụng các Kho của quý khách cũng có thể được điều chỉnh bởi các luật khác. Quý khách thỏa thuận một cách rõ ràng rằng quyền tài phán duy nhất đối với bất cứ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với iTunes hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý khách sử dụng các Kho thuộc về các tòa án của Việt Nam. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu liên quan đến tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua phương tiện điện tử được chuyển giao cho người mua tại Luxembourg sau khi truyền tải bằng phương tiện điện tử cho người nhận. Không một nhân viên hoặc người đại diện nào của iTunes có quyền thay đổi Thỏa thuận này.

iTunes có thể thông báo cho quý khách liên quan đến các Kho bằng cách gửi tin nhắn thư điện tử vào địa chỉ thư điện tử trong Tài khoản của quý khách hoặc gửi thư bằng đường bưu điện đến địa chỉ liên lạc trong Tài khoản của quý khách, hoặc bằng cách đăng tải trên các Kho. Thông báo sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

iTunes bảo lưu quyền tiến hành các bước mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Quý khách thỏa thuận rằng iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ đối với quý khách, trong việc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Đăng ký và/hoặc thông tin Tài khoản nào cho các cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ, và/hoặc bên thứ ba, mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất cứ phần nào của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền của iTunes trong việc hợp tác trong bất cứ tiến trình pháp lý nào liên quan đến việc quý khách sử dụng các Kho và/hoặc Sản phẩm, và/hoặc khiếu nại của bên thứ ba rằng việc quý khách sử dụng các Kho và/hoặc Sản phẩm là trái pháp luật và/hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba đó).

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG CỦA MAC APP STORE VÀ APP STORE

LI XĂNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAC APP STORE VÀ APP STORE

iTunes bán cho quý khách li xăng để sử dụng các sản phẩm phần mềm được dành sẵn thông qua Mac App Store và App Store (gọi chung là “các Sản phẩm App Store”). Có hai (2) loại Sản phẩm App Store như sau: (i) các Sản phẩm App Store đã được phát triển bởi Apple và được iTunes cấp li xăng cho quý khách (“Sản phẩm Apple”); và (ii) các Sản phẩm App Store đã được phát triển và cấp li xăng cho quý khách bởi công ty phát triển bên thứ ba (“Sản phẩm Bên thứ ba”). Loại Sản phẩm App Store cụ thể (Sản phẩm Apple hoặc Sản phẩm Bên thứ ba) được xác định trong ứng dụng Mac App Store hoặc ứng dụng App Store.

Li xăng của quý khách đối với mỗi Sản phẩm App Store được điều chỉnh bởi Hợp đồng Li xăng Người sử dụng Cuối cùng cho Ứng dụng được Li xăng được quy định dưới đây và quý khách thỏa thuận rằng các điều khoản đósẽ áp dụng , trừ phi Sản phẩm App Store được bao gồm bởi hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng hợp pháp được ký kết giữa quý khách và người phát hành Sản phẩm App Store đó (“Người phát hành”), trong trường hợp đó hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng của Người phát hành sẽ áp dụng đối với Sản phẩm App Store nêu trên. Người phát hành bảo lưu toàn bộ các quyền đối với và liên quan đến Sản phẩm App Store mà không được cấp một cách rõ ràng cho quý khách.

Quý khách xác nhận rằng li xăng cho mỗi Sản phẩm Apple mà quý khách có được thông qua các Kho là thỏa thuận có tính ràng buộc giữa quý khách và iTunes. Quý khách xác nhận rằng: khi quý khách có được Sản phẩm Bên thứ ba từ iTunes, quý khách ký kết một thỏa thuận có tính chất ràng buộc trực tiếp với Người phát hành điều chỉnh việc quý khách sử dụng Sản phẩm Bên thứ ba đó; và iTunes không phải là một bên của li xăng giữa quý khách và Người phát hành liên quan đến Sản phẩm Bên thứ ba nêu trên. Người phát hành của mỗi Sản phẩm Bên thứ ba hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sản phẩm Bên thứ ba đó, các nội dung của Sản phẩm Bên thứ ba, bất cứ bảo đảm nào trong chừng mực các bảo đảm đó không được từ chối, và bất cứ khiếu nại nào mà quý khách hoặc bất cứ bên nào khác có thể có liên quan đến Sản phẩm Bên thứ ba nêu trên.

Quý khách xác nhận và thỏa thuận rằng iTunes và các công ty liên kết của iTunes là các người thụ hưởng bên thứ ba của Hợp đồng Li xăng Người sử dụng Cuối cùng cho Ứng dụng được Li xăng hoặc hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng của Người phát hành, tùy theo từng trường hợp, cho mỗi Sản phẩm Bên thứ ba. Quý khách cũng thỏa thuận rằng sau khi quý khách chấp thuận các điều khoản và điều kiện của li xăng cho bất cứ Sản phẩm Bên thứ ba nào như vậy, iTunes sẽ có quyền (và sẽ được xem như là đã chấp nhận quyền) thực thi li xăng nêu trên đối với quý khách trong vai trò là người thụ hưởng bên thứ ba của li xăng đó.

IN-APP PURCHASES

Các Sản phẩm App Store nhất định có thể bao gồm các tính năng cho phép quý khách mua các dịch vụ bổ sung, hoặc li xăng cho tính năng hoặc nội dung bổ sung để sử dụng trong Sản phẩm App Store ("In App Purchases"). In App Purchases được tiêu thụ trong quá trình sử dụng Sản phẩm App Store (ví dụ như, đạn ảo) không thể được chuyển giao giữa các thiết bị với nhau; chỉ có thể được tải xuống một lần; và sau khi được tải xuống thì không thể được thay thế. Một khi quý khách đã mua và nhận In App Purchase có thể tiêu thụ được, iTunes sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách trong trường hợp có bất cứ tổn thất, hư hại hoặc thiệt hại nào. Toàn bộ các In App Purchases được xem như các Sản phẩm App Store, và In App Purchases được thực hiện trong các Sản phẩm Bên thứ ba được xem như các Sản phẩm Bên thứ ba, và được xử lý như các Sản phẩm Bên thứ ba, cho các mục đích của các điều khoản và điều kiện này.

Quý khách phải xác nhận để có được In App Purchases riêng rẽ với bất kỳ việc xác nhận nào để có được Sản phẩm bằng cách nhập mật khẩu của quý khách khi có yêu cầu, nhưng khi quý khách đã xác nhận để có được In App Purchase, quý khách sẽ có thể có được thêm In App Purchases khác trong vòng mười lăm phút mà không cần phải nhập lại mật khẩu của quý khách. Quý khách có thể tắt chức năng In App Purchases trên Thiết bị iOS của quý khách bằng cách thực hiện các bước được nêu tại http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP SUBSCRIPTIONS

Các Sản phẩm App Store nhất định có thể bao gồm chức năng cho phép quý khách có thể có được nội dung trên cơ sở đăng ký mua (“Ðăng ký In App”). Các Ðăng ký In App trả tiền không được hoàn tiền lại. Ðăng ký In App trả tiền sẽ được tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian được áp dụng mà quý khách đã chọn, và nếu được áp dụng được tính tiền cho Tài khoản của quý khách không quá 24 giờ trước khi Ðăng ký In App hiện hành hết hạn. Quý khách có thể hủy việc tự động gia hạn Đăng ký In App trả tiền bằng cách chọn Manage App Subscriptions trong Tài khoản của quý khách và chọn đăng ký mua mà quý khách muốn thay đổi. Tính năng tự động gia hạn của đăng ký mua sẽ tắt nếu Người phát hành tăng giá tiền đăng ký mua. Quý khách có thể hủy Đăng ký In App miễn phí bằng cách xóa Sản phẩm App Store khỏi thiết bị của quý khách. Một số Ðăng ký In App trả tiền có thể cho thử miễn phí trước khi mua. Nếu quý khách quyết định mua Ðăng ký In App trả tiền trước khi kết thúc giai đoạn thử miễn phí, Ðăng ký In App trả tiền của quý khách sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Một số Đăng ký In App nhất định có thể được chỉ định là sản phẩm “Newsstand”, trong trường hợp đó các sản phẩm nêu trên chỉ xuất hiện trong ứng dụng Newsstand trên thiết bị của quý khách sau khi tải xuống. Ngoài ra quý khách cũng nên xem thêm thông tin về chào mời Ðăng ký In App trả tiền tại điểm bán trong Sản phẩm App Store. Chúng tôi có thể đề nghị quý khách cho phép cung cấp tên, địa chỉ email và mã bưu chính liệt kê trong Tài khoản của quý khách cho Người phát hành để Người phát hành có thể gửi cho quý khách các thông điệp tiếp thị về các sản phẩm riêng của Người phát hành theo chính sách bảo mật thông tin riêng của Người phát hành mà được niêm yết công khai cho công chúng. Khi Người phát hành có thông tin này, thông tin này sẽ được xử lý theo chính sách về bảo mật thông tin riêng của Người phát hành. Chúng tôi khuyến khích quý khách tìm hiểu về các thực hành liên quan đến bảo mật thông tin riêng của Người phát hành trước khi đồng ý cung cấp cho họ các thông tin cá nhân của quý khách. Ðể biết thêm thông tin, xin xem chính sách bảo mật thông tin riêng của Người phát hành hoặc liên hệ trực tiếp với Người phát hành.

GENIUS FOR APPS

Khi quý khách lựa chọn tính năng Genius for Apps, iTunes sẽ, trong từng thời điểm, tự động thu thập thông tin liên quan đến một số Sản phẩm App Store nhất định của quý khách, ví dụ như thời gian mà quý khách đã dành cho mỗi Sản phẩm App Store và số lần mỗi Sản phẩm App Store được khởi động. Thông tin này sẽ được lưu trữ trên cơ sở ẩn danh và sẽ không đi kèm với tên hoặc Tài khoản của quý khách. Khi quý khách sử dụng tính năng Genius for Apps, iTunes sẽ sử dụng các thông tin này cũng như những thông tin khác, như quá trình tải xuống Sản phẩm App Store của quý khách, để đưa ra các gợi ý riêng dành cho quý khách.

iTunes có thể sử dụng các thông tin này và kết hợp nó với những thông tin đã được tổng hợp từ những người sử dụng khác mà cũng lựa chọn tính năng này, dữ liệu về quá trình mua iTunes Store của quý khách, dữ liệu tải xuống App Store của quý khách, dữ liệu tổng hợp về tải xuống Sản phẩm App Store từ các người sử dụng khác, và các thông tin khác như đánh giá của khách hàng về Sản phẩm App Store, để:

• Cung cấp cho quý khách các gợi ý về Sản phẩm App Store, phương tiện và các sản phẩm và dịch vụ khác mà quý khách có thể muốn mua, tải xuống hoặc sử dụng.

• Cung cấp các gợi ý cho các người sử dụng khác.

Vào mọi thời điểm thông tin của quý khách đều sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật Thông tin Riêng của Apple Inc.

Khi quý khách lựa chọn tính năng Genius for Apps trên một hệ thống có tính năng Genius, quý khách sẽ có thể tạo ra các gợi ý Genius trên hệ thống đó.

Nếu quý khách muốn chúng tôi không thu thập và sử dụng các thông tin từ thiết bị hoặc hệ thống của quý khách theo cách này, quý khách vui lòng không kích hoạt tính năng Genius. Quý khách có thể bỏ lựa chọn vào bất cứ lúc nào bằng cách tắt tính năng Genius từ trang Tài khoản App Store trên thiết bị và/hoặc hệ thống của quý khách. Nếu quý khách đã lựa chọn chia sẻ thông tin về Genius for Apps từ nhiều thiết bị và/hoặc hệ thống thì quý khách cần tắt tính năng Genius từ mỗi thiết bị và hệ thống để bỏ lựa chọn.

QUY TẮC SỬ DỤNG SẢN PHẨM MAC APP STORE

Trừ phi được quy định khác đi trong văn bản này,

(i) Nếu quý khách là cá nhân hành động theo năng lực cá nhân của quý khách, quý khách có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng từ Mac App Store (“Sản phẩm Mac App Store”) cho mục đích sử dụng riêng, phi thương mại trên bất cứ sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nào chạy Mac OS X (“Máy tính Mac”) mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát.

(ii) Nếu quý khách là doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục, quý khách có thể tải xuống Sản phẩm Mac App Store để sử dụng bởi (a) một cá nhân duy nhất trên mỗi Máy tính Mac được sử dụng bởi cá nhân đó mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát hoặc (b) nhiều cá nhân, trên một Máy tính Mac được chia sẻ duy nhất mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát. Ví dụ, một nhân viên có thể sử dụng Sản phẩm Mac App Store trên cả Máy tính Mac để bàn và Máy tính Mac xách tay của nhân viên đó, hoặc nhiều sinh viên có thể lần lượt sử dụng Sản phẩm Mac App Store trên một Máy tính Mac duy nhất đặt tại trung tâm thông tin hoặc thư viện. Để cho rõ ràng, cần phải có li xăng riêng cho mỗi Máy tính Mac được sử dụng lần lượt bởi nhiều người sử dụng.

(iii) Việc sử dụng có thể đòi hỏi phải đăng nhập với Apple ID để tải xuống Sản phẩm Mac App Store từ Mac App Store. Sản phẩm Mac App Store chỉ có thể được cập nhật thông qua Mac App Store.

QUY TẮC SỬ DỤNG SẢN PHẨM APP STORE

(i) Nếu quý khách là cá nhân hành động theo năng lực cá nhân của quý khách , quý khách có thể tải xuống và đồng bộ hóa Sản phẩm App Store cho mục đích sử dụng riêng, phi thương mại trên bất cứ Thiết bị iOS nào mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát.

(ii) Nếu quý khách là doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục, quý khách có thể tải xuống và đồng bộ hóa Sản phẩm App Store để sử dụng bởi (a) một cá nhân duy nhất trên một hoặc nhiều Thiết bị iOS được sử dụng bởi cá nhân đó mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát hoặc (b) nhiều cá nhân, trên một Thiết bị iOS được chia sẻ duy nhất mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát. Ví dụ, một nhân viên có thể sử dụng Sản phẩm App Store trên cả iPhone và iPad của nhân viên, hoặc nhiều sinh viên có thể lần lượt sử dụng Sản phẩm App Store trên một iPad duy nhất đặt tại trung tâm thông tin hoặc thư viện. Để cho rõ ràng, cần phải có li xăng riêng cho mỗi Thiết bị iOS được sử dụng lần lượt bởi nhiều người sử dụng.

(iii) Quý khách có thể cùng lúc lưu trữ các Sản phẩm App Store từ tối đa lên tới năm Tài khoản khác nhau trên một Thiết bị iOS tương thích.

(iv) Quý khách có thể đồng bộ hóa một cách trực tiếp các Sản phẩm App Store từ ít nhất một thiết bị iTunes được cho phép đến các Thiết bị iOS có chức năng đồng bộ hóa trực tiếp, với điều kiện là Sản phẩm App Store phải đi kèm với Tài khoản trên thiết bị iTunes được cho phép ban đầu, trong trường hợp thiết bị iTunes được cho phép ban đầu là thiết bị được đồng bộ hóa lần đầu tiên với Thiết bị iOS nêu trên hoặc thiết bị mà sau đó quý khách chỉ định là thiết bị ban đầu có sử dụng ứng dụng iTunes.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

Để tránh căng thẳng cho cơ, khớp, hoặc mắt trong khi chơi trò chơi vi-đê-ô, quý khách cần thường xuyên nghỉ dừng chơi, và nghỉ lâu hơn nếu quý khách thấy đau, mệt mỏi hoặc khó chịu. Một tỷ lệ rất nhỏ người chơi có thể bị tai biến hoặc ngất khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc kiểu đèn nháy, bao gồm cả trong khi chơi trò chơi vi-đê-ô hoặc xem vi-đê-ô. Các triệu chứng có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn, không làm chủ được cử động, mất ý thức, thay đổi thị lực, ù tai, tê liệt hoặc triệu chứng khó chịu khác. Quý khách cần hỏi ý kiến của bác sỹ trước khi chơi các trò chơi vi-đê-ô nếu quý khách đã từng có các triệu chứng nêu trên hoặc các triệu chứng khác tương tự, và phải ngay lập tức ngừng chơi và gặp bác sỹ nếu các triệu chứng này xảy ra trong khi chơi trò chơi. Phụ huynh cần giám sát trẻ em trong lúc chơi trò chơi vi-đê-ô để có thể phát hiện các triệu chứng.

CÁC TRÒ CHƠI IPOD

Việc cập nhật phần mềm hệ thống của thiết bị iPod tương thích trong hiện tại của quý khách có thể làm cho bản Trò chơi iPod mà quý khách đã mua trở nên không tương thích. Các trò chơi đã mua từ iTunes Store có thể không tương thích với các thế hệ trong tương lai của iPod.

BẢO DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ SẢN PHẨM MAC APP STORE VÀ APP STORE

iTunes chịu trách nhiệm cung cấp bất cứ dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ nào nhưng chỉ liên quan đến các Sản phẩm Apple, như được nêu trong Hợp đồng Li xăng Người sử dụng Cuối cùng cho Ứng dụng được Li xăng hoặc hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng riêng rẽ, tùy theo từng trường hợp, hoặc theo quy định của pháp luật được áp dụng. Người phát hành của bất cứ Sản phẩm Bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ liên quan đến Sản phẩm đó, như được nêu trong Hợp đồng Li xăng Người sử dụng Cuối cùng cho Ứng dụng được Li xăng hoặc hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng của Người phát hành, tùy theo từng trường hợp, hoặc theo quy định của pháp luật được áp dụng.

HỢP ĐỒNG LI XĂNG NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG CHO ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG

Các Sản phẩm Mac App Store và Sản phẩm App Store (gọi chung là “(các) Sản phẩm App Store”) được dành sẵn thông qua Mac App Store và App Store (gọi chung là các “App Store”) được cấp li xăng chứ không được bán cho quý khách. Li xăng của quý khách đối với mỗi Sản phẩm App Store mà quý khách có được thông qua các App Store còn tùy thuộc vào sự chấp nhận trước của quý khách đối với Hợp đồng Li xăng Người sử dụng Cuối cùng cho Ứng dụng được Li xăng này (“EULA Tiêu chuẩn”), và qúy khách thỏa thuận rằng các điều khoản của Hợp đồng Li xăng Người sử dụng Cuối cùng cho Ứng dụng được Li xăng này sẽ áp dụng cho mỗi Sản phẩm App Store mà quý khách có li xăng thông qua các App Store, trừ phi Sản phẩm App Store đó được bao gồm bởi hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng có hiệu lực giữa quý khách và Người phát hành Sản phẩm App Store đó, trong trường hợp đó các điều khoản của hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng riêng rẽ nêu trên sẽ được áp dụng. Li xăng của quý khách đối với bất cứ Sản phẩm Apple nào theo EULA Tiêu chuẩn này hoặc hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng riêng rẽ được cấp bởi iTunes, và li xăng của quý khách đối với bất cứ Sản phẩm Bên thứ ba nào theo EULA Tiêu chuẩn này hoặc hợp đồng li xăng người sử dụng cuối cùng riêng rẽ được cấp bởi Người phát hành Sản phẩm Bên thứ ba đó. Bất cứ Sản phẩm App Store nào là đối tượng của li xăng được cấp theo EULA Tiêu chuẩn này tại đây được gọi là “Ứng dụng được Li xăng”. Người phát hành hoặc iTunes, tùy trường hợp (“Bên cấp li xăng”), bảo lưu toàn bộ các quyền đối với và liên quan đến Ứng dụng được Li xăng mà không được cấp cho quý khách một cách rõ ràng theo EULA Tiêu chuẩn này.

a. Phạm vi Li xăng: Li xăng này được Bên cấp li xăng cấp cho quý khách cho Ứng dụng được Li xăng được giới hạn là li xăng không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng được Li xăng trên bất cứ sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nào chạy iOS (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở iPad, iPhone, và iPod touch) (“các Thiết bị iOS”) hoặc Mac OS X (“các Máy tính Mac”), như được áp dụng (gọi chung là “(các) Thiết bị Apple”) mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát và như được cho phép theo các quy tắc sử dụng được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện Mac App Store, App Store và iBookstore (“các Quy tắc Sử dụng”). Li xăng này không cho phép quý khách sử dụng Ứng dụng được Li xăng trên bất cứ Thiết bị Apple nào mà quý khách không sở hữu hoặc kiểm soát, và ngoại trừ như được quy định trong các Quy tắc Sử dụng, quý khách không được cung cấp hoặc dành sẵn Ứng dụng được Li xăng trên mạng mà tại đó nó có thể được sử dụng bởi nhiều thiết bị tại cùng một thời điểm. Quý khách không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối lại hoặc li xăng thứ cấp Ứng dụng được Li xăng, và nếu Quý khách bán Máy tính Mac hoặc Thiết bị iOS của Quý khách cho bên thứ ba thì Quý khách phải gỡ bỏ Ứng dụng được Li xăng khỏi Máy tính Mac hoặc Thiết bị iOS trước khi làm như vậy. Quý khách không được sao chép (trừ phi được cho phép một cách rõ ràng theo li xăng này và các Quy tắc Sử dụng), đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ, cố gắng trích xuất mã nguồn, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Ứng dụng được Li xăng, bất cứ cập nhật nào hoặc bất cứ phần nào của Ứng dụng được Li xăng (trừ trường hợp và chỉ trong chừng mực bất cứ hạn chế nào trên đây bị cấm theo pháp luật được áp dụng hoặc trong chừng mực có thể được cho phép theo các điều khoản li xăng điều chỉnh việc sử dụng bất cứ linh kiện mã nguồn mở nào được bao gồm cùng với Ứng dụng được Li xăng). Bất cứ sự cố gắng nào để làm như vậy là sự vi phạm các quyền của Bên cấp li xăng và các bên cấp li xăng của Bên cấp li xăng. Nếu quý khách vi phạm hạn chế này, quý khách có thể bị truy tố và phải bồi thường thiệt hại.

Các điều khoản của li xăng này điều chỉnh bất cứ sự nâng cấp nào được cung cấp bởi Bên cấp li xăng mà thay thế và/hoặc bổ sung cho Ứng dụng được Li xăng ban đầu, trừ phi sự nâng cấp đó có li xăng riêng biệt đi kèm, trong trường hợp đó các điều khoản của li xăng riêng biệt này sẽ được áp dụng.

b. Chấp thuận việc sử dụng dữ liệu: Quý khách thỏa thuận rằng Bên cấp li xăng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và các thông tin liên quan —bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống, phần mềm ứng dụng và thiết bị ngoại vi của quý khách— được tập hợp định kỳ để hỗ trợ việc cung cấp các cập nhật phần mềm, hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác cho quý khách (nếu có) liên quan đến Ứng dụng được Li xăng. Bên cấp li xăng có thể sử dụng thông tin này, miễn là các thông tin đó dưới dạng không nhận dạng cá nhân quý khách, để cải tiến sản phẩm của Bên cấp li xăng hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc công nghệ cho quý khách.

c. Chấm dứt. Li xăng có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt bởi quý khách hoặc Bên cấp li xăng. Các quyền của quý khách theo li xăng này sẽ tự động chấm dứt mà không có thông báo từ Bên cấp li xăng nếu quý khách không tuân thủ bất cứ (các) điều khoản nào của li xăng này. Khi li xăng chấm dứt, quý khách phải ngừng toàn bộ việc sử dụng Ứng dụng được Li xăng và hủy tất cả các bản sao, cho dù toàn bộ hay một phần, của Ứng dụng được Li xăng.

d. Các Dịch vụ; Tài liệu của bên thứ ba. Ứng dụng được Li xăng có thể cho phép truy cập các dịch vụ và trang web của iTunes, Bên cấp li xăng và/hoặc bên thứ ba (gọi chung và gọi riêng là "các Dịch vụ bên ngoài"). Việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài yêu cầu phải có kết nối Internet và việc sử dụng một số các Dịch vụ bên ngoài nhất định yêu cầu quý khách phải chấp nhận các điều khoản bổ sung. Bằng việc sử dụng phần mềm này liên quan với một tài khoản iTunes Store, quý khách đồng ý với các Quy tắc Sử dụng và các Điều khoản và Điều kiện iTunes Store gần nhất, mà quý khách có thể truy cập và xem tại địa chỉ http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Quý khách hiểu rằng bằng việc sử dụng bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào, quý khách có thể sẽ gặp các nội dung mà có thể được xem là có tính công kích, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, mà các nội dung đó có thể được hoặc không được xác định là có ngôn từ mang tính chất khêu gợi, và rằng kết quả của bất cứ tìm kiếm hoặc việc truy cập một URL cụ thể nào một cách tự động và không chủ ý có thể dẫn tới các đường dẫn hoặc dẫn chiếu đến các tài liệu bị phản đối. Tuy nhiên, quý khách đồng ý sử dụng các Dịch vụ bên ngoài với rủi ro hoàn toàn thuộc về quý khách và rằng cả Bên cấp li xăng và các đại diện của Bên cấp li xăng đều không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách về các nội dung mà có thể được xem như có tính công kích, không đứng đắn, hoặc gây khó chịu.

Các Dịch vụ bên ngoài nhất định có thể trưng bày, bao gồm hoặc dành sẵn các nội dung, dữ liệu, thông tin, ứng dụng hoặc tài liệu từ các bên thứ ba (“Tài liệu của bên thứ ba”) hoặc cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba nhất định. Bằng việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài, quý khách xác nhận và thỏa thuận rằng cả Bên cấp li xăng và các đại diện của Bên cấp li xăng đều không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung, sự chính xác, hoàn chỉnh, kịp thời, hiệu lực, tuân thủ quyền tác giả, tính hợp pháp, đứng đắn, chất lượng hoặc bất cứ khía cạnh nào khác của các Tài liệu của bên thứ ba hoặc các trang web nêu trên. Bên cấp li xăng, các đại diện và các viên chức, các công ty liên kết và các công ty con của của Bên cấp li xăng không bảo đảm hoặc xác nhận và không đảm nhận và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với quý khách hoặc bất cứ người nào khác về bất cứ Dịch vụ bên ngoài của bên thứ ba, Tài liệu của bên thứ ba hoặc trang web nào, hoặc về bất cứ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba. Tài liệu của bên thứ ba và đường dẫn đến các trang web khác được cung cấp hoàn toàn cho mục đích tiện sử dụng của quý khách.

Các thông tin tài chính được đăng tải trên bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được dựa vào như các thông tin tư vấn đầu tư. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch chứng khoán nào trên cơ sở các thông tin có được từ các Dịch vụ bên ngoài, quý khách cần tham vấn với chuyên gia tài chính hoặc chứng khoán hội đủ điều kiện về mặt pháp lý để cung cấp tư vấn về tài chính hoặc chứng khoán tại quốc gia hoặc khu vực của quý khách. Dữ liệu về địa điểm được cung cấp bởi bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào chỉ cho mục đích chỉ đường cơ bản và không nhằm để dựa vào trong các trường hợp cần thông tin địa điểm chính xác hoặc trong trường hợp thông tin sai lệch, thiếu chính xác, chậm trễ về thời gian hoặc không đầy đủ về địa điểm có thể dẫn đến thương vong, thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản hoặc môi trường. Việc sử dụng chức năng dẫn đường thời gian thực cũng hoàn toàn thuộc rủi ro của quý khách. Dữ liệu về địa điểm có thể không chính xác. Bên cấp li xăng hoặc các đại diện của Bên cấp li xăng hoặc bất cứ người cung cấp nội dung nào của Bên cấp li xăng không bảo đảm về sự có sẵn, tính chính xác, đầy đủ, sự đáng tin cậy hoặc kịp thời của thông tin chứng khoán, dữ liệu về địa điểm hoặc bất cứ dữ liệu nào khác được đăng tải bởi bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào.

Quý khách thỏa thuận rằng các Dịch vụ bên ngoài nào bao gồm các nội dung, thông tin và tài liệu thuộc sở hữu riêng thuộc quyền sở hữu của Bên cấp li xăng, và/hoặc các đại diện hoặc các bên cấp li xăng của Bên cấp li xăng, và được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật khác được áp dụng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền tác giả, và rằng quý khách không được sử dụng các nội dung, thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách nào ngoại trừ cho việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài như được cho phép hoặc theo bất cứ phương cách nào mà không thích hợp với các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này hoặc xâm phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc iTunes. Không một phần nào của các Dịch vụ bên ngoài có thể được sao chép dưới bất cứ hình thức hoặc bằng bất cứ phương tiện nào. Quý khách thỏa thuận không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phổ biến hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh trên cơ sở các Dịch vụ bên ngoài theo bất cứ phương cách nào, và quý khách không được khai thác các Dịch vụ bên ngoài bằng bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài để phát tán bất cứ vi-rút máy tính, sâu, trojan horses – ngựa troia hoặc phần mềm độc hại nào khác, hoặc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng. Quý khách thỏa thuận thêm rằng sẽ không sử dụng các Dịch vụ bên ngoài theo bất cứ phương cách nào nhằm quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, bôi nhọ hoặc bằng cách khác xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất cứ bên nào khác, và rằng cả Bên cấp li xăng và các đại diện của Bên cấp li xăng đều không chịu trách nhiệm theo bất cứ cách nào về bất cứ việc sử dụng nào như vậy của quý khách, hoặc về bất cứ tin nhắn hoặc thông tin truyền đạt nào có tính chất quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, làm phiền, xâm phạm hoặc bất hợp pháp mà quý khách có thể nhận được do việc sử dụng bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào.

Ngoài ra, các Dịch vụ bên ngoài và Tài liệu của bên thứ ba mà có thể được truy cập từ, trưng bày trên hoặc kết nối tới từ các Thiết bị Apple không được dành sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực. Bên cấp li xăng không đưa ra bất cứ tuyên bố nào rằng các Dịch vụ bên ngoài và Tài liệu đó là thích hợp hoặc được dành sẵn để sử dụng tại bất cứ địa điểm cụ thể nào. Trong chừng mực quý khách lựa chọn sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ bên ngoài và Tài liệu đó, quý khách chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ với bất cứ pháp luật được áp dụng nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các luật được áp dụng của nước sở tại. Bên cấp li xăng bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, tháo bỏ hoặc không cho truy cập bất cứ Dịch vụ bên ngoài vào bất cứ lúc nào mà không phải thông báo. Trong bất cứ trường hợp nào Bên cấp li xăng đều không phải chịu trách nhiệm về việc tháo bỏ hoặc không cho truy cập bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào như vậy. Bên cấp li xăng cũng có thể áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ bên ngoài nhất định, trong bất cứ trường hợp nào và không phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm nào.

e. KHÔNG BẢO ĐẢM: QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN VÀ THỎA THUẬN MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH VÀ RẰNG TOÀN BỘ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG HOẠT ĐỘNG, TÍNH CHÍNH XÁC VÀ NỖ LỰC THỎA ĐÁNG ĐỀU THUỘC VỀ QUÝ KHÁCH. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG VÀ BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP BỞI ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO HIỆN TRẠNG" VÀ “NHƯ ĐƯỢC DÀNH SẴN”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, VÀ BÊN CẤP LI XĂNG THÔNG QUA ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG VÀ BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO, CHO DÙ MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG, VỀ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, VỀ SỰ HƯỞNG DỤNG MỘT CÁCH YÊN ỔN, VÀ VỀ VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. BÊN CẤP LI XĂNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ BẤT CỨ SỰ GIÁN ĐOẠN NÀO ĐỐI VỚI VIỆC HƯỞNG DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG CỦA QUÝ KHÁCH, RẰNG CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC BAO HÀM TRONG HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH, RẰNG SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, HOẶC RẰNG LỖI CỦA ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG VÀ CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. KHÔNG MỘT THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN NÀO, CHO DÙ BẰNG LỜI NÓI HAY BẰNG VĂN BẢN ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI BÊN CẤP LI XĂNG HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA BÊN CẤP LI XĂNG TẠO RA SỰ BẢO ĐẢM. NẾU ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG HOẶC DỊCH VỤ CÓ KHIẾM KHUYẾT, QUÝ KHÁCH PHẢI ĐẢM NHẬN TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TOÀN BỘ VIỆC BẢO DƯỠNG, ĐIỀU CHỈNH HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT. MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC HẠN CHẾ NGẦM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN THEO LUẬT ĐỊNH ĐƯỢC ÁP DỤNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, NÊN CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ KHÁCH.

f. Giới hạn trách nhiệm. TRONG CHỪNG MỰC KHÔNG BỊ PHÁP LUẬT CẤM, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO BÊN CẤP LI XĂNG ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, KHÔNG TRỰC TIẾP HOẶC MANG TÍNH CHẤT HẬU QUẢ NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, MẤT MÁT DỮ LIỆU , GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI VỀ THƯƠNG MẠI NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐƯỢC LI XĂNG, CHO DÙ ĐÃ XẢY RA NHƯ THẾ NÀO, VÀ BẤT KỂ THEO LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO (THEO HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI HAY THEO CÁCH KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI BÊN CẤP LI XĂNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÊU TRÊN. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN, HOẶC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, DO ĐÓ HẠN CHẾ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH. Trong bất cứ trường hợp nào toàn bộ trách nhiệm của Bên cấp li xăng đối với quý khách về toàn bộ các thiệt hại (ngoài các trách nhiệm theo quy định của pháp luật được áp dụng trong trường hợp liên quan đến thương tật cá nhân) không vượt quá số tiền là năm mươi Đô la Mỹ (50 USD). Giới hạn trên đây được áp dụng ngay cả khi biện pháp chế tài nêu trên không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

g. Quý khách không được sử dụng hoặc bằng cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng được Li xăng trừ trường hợp được cho phép theo pháp luật Hoa Kỳ và luật của quốc gia mà tại đó Ứng dụng được Li xăng đã có được. Cụ thể là, nhưng không chỉ giới hạn ở, Ứng dụng được Li xăng không thể được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (a) vào bất cứ nước nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) cho bất cứ người nào thuộc Danh sách những Người được Chỉ định Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những Người bị Từ chối hoặc Danh sách các Chủ thể bị Từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng Ứng dụng được Li xăng, quý khách tuyên bố và bảo đảm rằng quý khách không ở tại bất kỳ nước nào như trên hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào nêu trên. Quý khách cũng thỏa thuận rằng quý khách sẽ không sử dụng các sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân, tên lửa, hóa học hoặc sinh học.

h. Ứng dụng được Li xăng và các tài liệu liên quan là các "Vật phẩm Thương mại", như thuật ngữ này được định nghĩa trong 48 C.F.R. §2.101, bao gồm "Phần mềm Máy tính Thương mại" và "Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại ", như các thuật ngữ này được sử dụng trong 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, như được áp dụng. Phù hợp với 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202-1 đến 227.7202-4, như được áp dụng, Phần mềm Máy tính Thương mại và Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại được cấp li xăng cho các người sử dụng cuối cùng là Chính phủ Hoa Kỳ (a) chỉ như là Vật phẩm Thương mại và (b) chỉ với các quyền như được cấp cho tất cả các người sử dụng cuối cùng khác theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại đây. Bảo lưu các quyền chưa được công bố theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

i. Các luật của Việt Nam, ngoại trừ các quy định về xung đột pháp luật của Việt Nam, điều chỉnh li xăng này và việc sử dụng Ứng dụng được Li xăng của quý khách. Việc sử dụng Ứng dụng được Li xăng của quý khách cũng có thể được điều chỉnh bởi các luật của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG CỦA IBOOKSTORE

MUA CÁC SẢN PHẨM IBOOKSTORE

Quý khách xác nhận rằng iTunes bán cho quý khách li xăng để sử dụng các nội dung được dành sẵn thông qua iBookstore (“các Sản phẩm iBookstore”). Khi đã được mua từ iTunes, li xăng đó tạo thành thỏa thuận có tính chất ràng buộc trực tiếp giữa quý khách và nhà cung cấp bên thứ ba của Sản phẩm iBookstore đó (“Người phát hành”) điều chỉnh việc quý khách sử dụng Sản phẩm iBookstore đó; iTunes không phải là một bên trong li xăng giữa quý khách và Người phát hành liên quan đến Sản phẩm iBookstore đó; và Người phát hành của mỗi Sản phẩm iBookstore bảo lưu quyền thi hành các điều khoản sử dụng liên quan đến Sản phẩm iBookstore đó. Người phát hành của mỗi Sản phẩm iBookstore hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sản phẩm iBookstore đó, các nội dung của Sản phẩm iBookstore, bất cứ bảo đảm nào trong chừng mực các bảo đảm này không bị từ chối, và bất cứ khiếu nại nào mà quý khách hoặc bất cứ bên nào khác có thể có liên quan đến Sản phẩm iBookstore nêu trên hoặc việc quý khách sử dụng Sản phẩm iBookstore đó.

CÁC QUY TẮC SỬ DỤNG SẢN PHẨM IBOOKSTORE

(i) Quý khách chỉ được phép sử dụng các Sản phẩm iBookstore cho mục đích sử dụng riêng, phi thương mại.

(ii) Quý khách có thể cùng lúc lưu trữ các Sản phẩm iBookstore từ tối đa năm Tài khoản khác nhau trên các thiết bị nền tảng iOSs nhất định như iPad, iPod touch, hoặc iPhone.

(iii) Quý khách có thể lưu trữ các Sản phẩm iBookstore trên năm thiết bị iTunes được cho phép vào bất cứ lúc nào.

(iv) Việc giao các Sản phẩm iBookstore không chuyển giao cho quý khách bất cứ quyền sử dụng ưu đãi nào đối với các Sản phẩm iBookstore hoặc bất kỳ quyền nào để in sao các Sản phẩm iBookstore vào đĩa.

(v) Quý khách có thể đồng bộ hóa một cách trực tiếp các Sản phẩm iBookstore từ ít nhất một thiết bị iTunes được cho phép đến các thiết bị có chức năng đồng bộ hóa trực tiếp, với điều kiện là Sản phẩm iBookstore đó phải đi kèm với Tài khoản trên thiết bị iTunes được cho phép ban đầu, trong trường hợp thiết bị iTunes được cho phép ban đầu là thiết bị được đồng bộ hóa lần đầu tiên với thiết bị nêu trên hoặc thiết bị mà sau đó quý khách chỉ định là thiết bị ban đầu có sử dụng iTunes.

Bản cập nhật mới nhất ngày 12/10/2011

C. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN RIÊNG

Sự riêng tư của quý vị có ý nghĩa quan trọng đối với Apple. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển Chính sách về Quyền Riêng tư trong đó bao gồm cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ các thông tin của quý vị. Vui lòng dành ít phút để bản thân quý vị làm quen với các quy định về quyền riêng tư của chúng tôi và hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào.

Việc Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân là một dữ liệu có thể được sử dụng cho việc nhận dạng hoặc liên hệ với riêng một người.

Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bản thân bất kỳ khi nào quý vị liên hệ với Apple hoặc một Công ty thành viên của Apple. Apple và những công ty thành viên có thể chia sẻ các thông tin cá nhân này với nhau và sử dụng các thông tin đó phù hợp với Chính sách về Quyền Riêng tư này. Họ cũng có thể kết hợp thông tin này với các thông tin khác để cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, các nội dung và hoạt động quảng cáo của chúng tôi.

Dưới đây là một vài ví dụ về các dạng thông tin cá nhân mà Apple có thể thu thập và cách thức mà chúng tôi có thể sử dụng chúng.

Thế nào là thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập?

■ Khi quý vị tạo ra một Apple ID, đăng ký các sản phẩm của quý vị, đăng ký tín dụng thương mại, mua bán một sản phẩm, tải xuống bản nâng cấp phần mềm, đăng ký một loại mục tại Cửa hàng Bán lẻ của Apple hoặc tham gia vào một chương trình khảo sát trực tuyến, thì chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin trong đó bao gồm tên của quý vị, địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email, các đầu mối liên hệ và thông tin thẻ tín dụng.

■ Khi quý vị chia sẻ nội dung của mình với gia đình và bạn bè thông qua các sản phẩm của Apple, gửi các biên nhận quà tặng và các sản phẩm, hoặc mời người khác tham gia vào các diễn đàn của Apple, thì Apple có thể thu thập những thông tin mà quý vị đã cung cấp về những người này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email và số điện thoại.

■ Tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp số An sinh Xã hội (SSN) tuy nhiên chỉ giới hạn trong một số trường hợp, ví dụ như khi thiết lập tài khoản không dây và kích hoạt điện thoại Iphone của quý vị, hoặc khi quyết định xem có thể gia hạn tín dụng thương mại hay không.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị như thế nào

■ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ cho phép chúng tôi thông tin cho quý vị biết về các bản thông báo sản phẩm mới nhất của Apple, các bản nâng cấp phần mềm và các sự kiện sắp tới. Việc này cũng giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ, nội dung và hoạt động quảng cáo. Nếu không muốn có tên trong danh sách nhận thư của chúng tôi, thì quý vị có thể rút tên không tham gia danh sách này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật các tùy chọn của quý vị.

■ Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin cá nhân để phát triển, phân phối và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, các nội dung và hoạt động quảng cáo của chúng tôi.

■ Theo từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân của quý vị để gửi các bản thông báo quan trọng, ví dụ như các trao đổi thông tin về việc mua bán và những thay đổi về các điều khoản, điều kiện và các chính sách. Do thông tin này có vai trò quan trọng đối với việc trao đổi qua lại của quý vị với Apple nên quý vị không thể không tham gia nhận các thông tin trao đổi này.

■ Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như công tác kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động trao đổi thông tin khách hàng của Apple.

■ Nếu quý vị tham dự vào một chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự thì chúng tôi có thể sử dụng các thông tin mà quý vị đã cung cấp để quản lý các chương trình này.

Việc Thu thập và Sử dụng Thông tin Phi Cá nhân

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin phi cá nhân − các dữ liệu trong một biểu mẫu không cho phép liên hệ trực tiếp với bất kỳ một cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ các thông tin phi cá nhân vì bất kỳ mục đích nào. Dưới đây là một vài ví dụ về các thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này:

■ Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã vùng, mã khu vực, ký hiệu nhận dạng thiết bị duy nhất, vị trí và múi giờ tại nơi mà thiết bị Apple được sử dụng, qua đó chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về thái độ của khách hàng và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quảng cáo của chúng tôi.

■ Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin liên quan tới hoạt động của khách hàng trên trang web của chúng tôi, trên dịch vụ MobileMe, Cửa hàng iTunes và từ các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi. Các thông tin này được tổng hợp và sử dụng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các thông tin hữu ích tới khách hàng và tìm hiểu những phần nào trên trang web, các sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi được quan tâm nhất. Dữ liệu tổng hợp sẽ được xem là thông tin phi cá nhân căn cứ trên các mục đích của Chính sách về Quyền Riêng tư này.

Nếu chúng tôi kết hợp các thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin tổng hợp này sẽ được coi là thông tin cá nhân miễn là việc kết hợp đó vẫn tồn tại.

Cookie và Các Công nghệ khác

Trang web của Apple, các dịch vụ trực tuyến, các ứng dụng tương tác, các thông điệp email và các hoạt động quảng cáo của Apple có thể sử dụng các “cookie” và các công nghệ khác như pixel tags và web beacons. Các công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về thái độ của người sử dụng, nói cho chúng tôi biết những phần nào trên trang web của chúng tôi đã được mọi người truy cập và tạo sự thuận tiện đồng thời đo lường tính hiệu quả của các hoạt động quảng cáo và tìm kiếm trên web. Chúng tôi xử lý thông tin đã được thu thập bằng các cookie và các công nghệ khác như đối với các thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi mà các địa chỉ IP (Internet Protocol) hoặc các ký hiệu nhận dạng tương tự được xem là các thông tin cá nhân theo luật sở tại, thì chúng tôi cũng sẽ xem các ký hiệu nhận dạng này như là thông tin cá nhân. Tương tự, trong phạm vi mà những thông tin phi cá nhân được tổng hợp với thông tin cá nhân thì chúng tôi xem các thông tin được tổng hợp này như là thông tin cá nhân theo các mục đích nêu trong Chính sách về Quyền Riêng tư này.

Apple và các đối tác của mình sử dụng các cookie và các công nghệ khác trong các dịch vụ quảng cáo di động để kiểm soát số lần quý vị xem một mẩu quảng cáo được đưa ra, trong việc phân phát các mẩu quảng cáo liên quan tới sở thích của quý vị và đánh giá tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Nếu không muốn nhận các mẩu quảng cáo ở mức độ liên quan như vậy tới thiết bị di động của mình, thì quý vị có thể lựa chọn không tham gia bằng cách truy cập vào liên kết dưới đây trên thiết bị của quý vị: http://oo.apple.com. Nếu lựa chọn không tham gia thì quý vị sẽ tiếp tục nhận được các mẩu quảng cáo trên điện thoại di động với số lượng tương đương nhưng có thể sẽ ít liên quan hơn bởi vì chúng không dựa trên các sở thích của quý vị. Quý vị vẫn có thể xem các mẩu quảng cáo liên quan tới nội dung trên trang web hoặc trên một ứng dụng hoặc dựa trên thông tin phi cá nhân khác. Chức năng không tham gia chỉ được áp dụng đối với các dịch vụ quảng cáo của Apple và không ảnh hưởng tới hoạt động quảng cáo dựa trên sở thích của các mạng quảng cáo khác.

Apple và các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng các cookie và các công nghệ khác để ghi nhớ thông tin cá nhân khi quý vị sử dụng trang web, các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng khác của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi trong những trường hợp này là giúp cho quý vị cảm thấy thuận tiện và riêng tư hơn khi trải nghiệm cùng với Apple. Ví dụ, việc biết tên của quý vị cho chúng tôi biết cách chào đón quý vị trong lần truy cập kế tiếp của quý vị tại Cửa hàng Trực tuyến của Apple. Việc biết quốc gia và ngôn ngữ của quý vị − và nếu quý vị là một nhà sư phạm, thì trường học của quý vị, trường học của quý vị − sẽ giúp chúng tôi mang lại kinh nghiệm mua hàng theo yêu cầu của khách hàng và hữu ích hơn. Việc biết một ai đó đang sử dụng máy vi tính hoặc thiết bị của quý vị đã mua sắm một sản phẩm nào đó hoặc đã sử dụng một dịch vụ cụ thể sẽ giúp chúng tôi tạo ra các thông tin quảng cáo và trao đổi thông tin qua email liên quan nhiều hơn tới các sở thích của quý vị. Và việc biết thông tin liên hệ, các số sê-ri sản phẩm cũng như thông tin về máy vi tính hoặc thiết bị của quý vị sẽ giúp chúng tôi đăng ký các sản phẩm của quý vị, cá nhân hóa hệ điều hành, thiết lập dịch vụ Mobile Me của quý vị và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Nếu muốn vô hiệu hóa các cookie và quý vị đang sử dụng trình duyệt web Safari, thì quý vị hãy vào mục Safari preferences (Tùy chọn Safari) của trình duyệt Safari và tới Security pane (Khung Bảo mật) để vô hiệu hóa các cookie. Trên thiết bị di động Apple của quý vị, hãy vào mục Settings (Cài đặt), tới Safari và sau đó tới mục Cookie. Đối với các trình duyệt khác, hãy kiểm tra với nhà cung cấp để tìm ra cách vô hiệu hóa các cookie. Vui lòng lưu ý rằng một số tính năng nhất định của trang web Apple sẽ không hoạt động khi các cookie bị vô hiệu hóa.

Điều này đúng với hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin tự động và lưu giữ trong các tệp tin bản ghi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), việc tham chiếu và thoát khỏi các trang web, hệ điều hành, ngày/giờ đóng dấu và dòng kích chuột.

Chúng tôi sử dụng các thông tin này để hiểu và phân tích các xu hướng, để quản lý trang web, biết được thái độ của người sử dụng trang web và nhằm thu thập thông tin nhân khẩu học về người sử dụng của chúng tôi một cách tổng thể. Apple có thể sử dụng các thông tin này trong hoạt động tiếp thị và các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi.

Trong một số thông điệp email của chúng tôi, chúng tôi sử dụng liên kết dạng “URL nhấp chuột-chuyển qua” được liên kết tới nội dung trên trang web Apple. Khi các khách hàng nhấp vào một trong các địa chỉ URL này thì họ sẽ đi qua một máy chủ web riêng biệt trước khi tới được trang đích trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo dõi các dữ liệu dạng nhấp chuột-chuyển qua này để giúp chúng tôi xác định sự quan tâm đối với các chủ đề cụ thể và đánh giá tính hiệu quả của các thông tin trao đổi với khách hàng. Nếu không muốn bị theo dõi bằng cách này thì quý vị không nên nhấp chuột vào đường dẫn văn bản hoặc hình ảnh trên các thông điệp email.

Công nghệ Pixel tags cho phép chúng tôi gửi các thông điệp email ở dạng thức mà các khách hàng có thể đọc và chúng sẽ cho chúng tôi biết liệu thư đó có được mở ra hay không. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để giảm thiểu hoặc loại bỏ các thông điệp được gửi tới khách hàng.

Tiết lộ Thông tin cho Bên Thứ ba

Tại từng thời điểm Apple có thể cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho các đối tác chiến lược làm việc với Apple để cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ hoặc cho các đối tác hỗ trợ Apple tiêu thụ sản phẩm tới khách hàng. Ví dụ, khi mua và kích hoạt điện thoại Iphone của mình, quý vị ủy quyền cho Apple và các nhà mạng của Apple trao đổi các thông tin quý vị cung cấp trong quá trình kích hoạt để thực hiện dịch vụ. Nếu được chấp thuận sử dụng dịch vụ, tài khoản của quý vị sẽ được quản lý bởi Apple và theo các chính sách về quyền riêng tư tương ứng của các nhà mạng. Các thông tin cá nhân sẽ chỉ được chia sẻ bởi Apple để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quảng cáo của chúng tôi, các thông tin sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ.

Các Nhà cung cấp Dịch vụ

Apple chia sẻ các thông tin cá nhân với những công ty cung cấp các dịch vụ ví dụ như xử lý thông tin, gia hạn tín dụng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, phân phối sản phẩm tới quý vị, quản lý và tăng cường dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, đánh giá sự quan tâm của quý vị đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như việc tiến hành nghiên cứu hoặc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Những công ty này có nghĩa vụ phải bảo vệ các thông tin của quý vị và có thể tọa lạc ở mọi nơi mà Apple hoạt động.

Nội dung Khác

Có thể là cần thiết − theo luật, thủ tục pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền công cộng và chính phủ bên trong hoặc ngoài quốc gia nơi quý vị sinh sống − để Apple phải tiết lộ các thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ các thông tin về quý vị nếu chúng tôi xác định đó là vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề công cộng quan trọng nên việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc phù hợp.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết chính đáng để thực thi các điều khoản và điều kiện hay bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc người sử dụng. Ngoài ra, trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập hoặc mua bán thì chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và toàn bộ các thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Apple đưa ra các biện pháp phòng ngừa — bao gồm các biện pháp về mặt quản lý, kỹ thuật và vật lý — để bảo đảm các thông tin cá nhân của quý vị không bị thất lạc, đánh cắp và lạm dụng cũng như tránh việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy hoại.

Các dịch vụ trực tuyến của Apple như Cửa hàng Trực tuyến Apple và Cửa hàng iTunes sẽ sử dụng mã hóa Secure Sockets Layer (SSL) đối với mọi trang web có liên quan tới việc thu thập thông tin cá nhân. Để thực hiện việc mua bán từ các dịch vụ này, quý vị phải sử dụng một trình duyệt đã được kích hoạt SSL như Safari, FireFox hoặc Internet Explorer. Làm như vậy sẽ bảo vệ được sự bảo mật đối với các thông tin cá nhân của quý vị trong khi chúng được truyền đi trên mạng Internet.

Khi quý vị sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của Apple hoặc đăng tải lên diễn đàn của Apple, phòng chuyện trò hoặc dịch vụ mạng xã hội thì những người khác có thể thấy các thông tin cá nhân quý vị đã chia sẻ và họ có thể đọc, thu thập hoặc sử dụng chúng. Quý vị phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin cá nhân mà quý vị lựa chọn để gửi đi trong những trường hợp này. Ví dụ, nếu quý vị liệt kê tên, địa chỉ email của quý vị để đăng trên diễn đàn thì các thông tin này sẽ là thông tin công khai. Vui lòng cẩn thận khi sử dụng những tính năng này.

Sự Toàn vẹn và Việc Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Apple giúp quý vị dễ dàng lưu giữ các thông tin cá nhân của mình một cách chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Chúng tôi sẽ lưu giữ lại các thông tin cá nhân của quý vị trong một khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích được nêu ra trong Chính sách về Quyền Riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian sở hữu thông tin lâu hơn.

Tiếp cận Thông tin Cá nhân

Quý vị có thể hỗ trợ trong việc đảm bảo thông tin liên hệ và các tùy chọn của quý vị là chính xác, đầy đủ và được cập nhật bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý vị tại trang web https://appleid.apple.com/. Đối với các thông tin cá nhân khác, chúng tôi luôn hết sức nỗ lực giúp cho quý vị xem xét chúng để có thể yêu cầu chúng tôi hiệu chỉnh các dữ liệu không chính xác hoặc xóa dữ liệu trong trường hợp Apple không được yêu cầu lưu giữ chúng theo quy định của luật pháp hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp lại mà không hợp lý, cần đến nỗ lực về mặt kỹ thuật không tương xứng, phá hoại quyền riêng tư của những người khác cũng như các yêu cầu hoàn toàn không thực tế hoặc việc truy cập phục vụ yêu cầu đó không được luật sở tại quy định. Các yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh hoặc xóa bỏ có thể được gửi đến Các Địa chỉ email về Quyền Riêng tư theo từng khu vực.

Trẻ em

Chúng tôi không có dụng ý thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập các thông tin cá nhân của một trẻ dưới 13 tuổi thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa các thông tin này càng sớm càng tốt.

Các Dịch vụ Dựa trên Vị trí

Để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí trên sản phẩm của Apple thì Apple và các đối tác cũng như những người được cấp phép có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu vị trí chính xác bao gồm vị trí địa lý theo thời gian thực của thiết bị hoặc máy tính Apple của quý vị. Dữ liệu vị trí này được thu thập ẩn danh theo một hình thức không thể nhận dạng được cá nhân quý vị và được Apple, các đối tác của chúng tôi và những người được cấp phép sử dụng để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và các dịch vụ dựa trên vị trí. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ vị trí địa lý với các nhà cung cấp ứng dụng khi quý vị lựa chọn tham gia các dịch vụ theo vị trí của họ.

Một số dịch vụ dựa trên vị trí do Apple cung cấp, chẳng hạn như tính năng “Tìm iPhone của tôi” trong chương trình MobileMe sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân của quý vị để tính năng này có thể hoạt động.

Các Trang web và Dịch vụ của Bên thứ ba.

Các trang web, sản phẩm, các ứng dụng và dịch vụ của Apple có thể chứa những liên kết tới các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc đưa ra các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các bên thứ ba − ví dụ như ứng dụng cho iPhone của bên thứ ba. Các thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba có thể bao gồm các thông tin như dữ liệu về vị trí hoặc chi tiết liên hệ được quản lý theo các quy định về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu các quy định về quyền riêng tư của các bên thứ ba này.

Người sử dụng Quốc tế

Các thông tin quý vị cung cấp có thể được chuyển giao hoặc truy cập bởi các cá nhân tổ chức trên toàn cầu như được mô tả trong Chính sách về Quyền Riêng tư này. Apple tôn trọng theo khuôn khổ “cảng an toàn” được thiết lập bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ liên quan tới việc thu thập, sử dụng và lưu giữ các thông tin cá nhân được thu thập bởi các tổ chức tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sỹ. Tìm hiểu thêm về Chương trình Cổng An toàn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Vui lòng lưu ý rằng các thông tin cá nhân liên quan tới những cá nhân cư trú tại một quốc gia thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) được kiểm soát chung bởi Bộ phận Bán hàng Quốc tế của Apple tại Cork, Ireland và Apple UK Limited tại Uxbridge, Vương quốc Anh. Các thông tin cá nhân được thu thập tại EEA khi sử dụng iTunes được quản lý bởi iTunes SARL tại Luxembourg.

Cam kết toàn Công ty của Chúng tôi Đối với Quyền Riêng tư của Quý vị.

Để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị được bảo mật, chúng tôi trao đổi về quyền riêng tư và các hướng dẫn bảo mật của chúng tôi với các nhân viên Apple đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các hoạt động bảo vệ sự riêng tư trong phạm vi công ty.

Thắc mắc về Quyền Riêng tư

Nếu quý vị có thắc mắc hay lo ngại về Chính sách về Quyền Riêng tư của Apple hoặc việc xử lý dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ email theo khu vực phù hợp để liên hệ với Bộ phận Quản lý Dữ liệu của Apple sở tại của quý vị như được liệt kê dưới đây.

Quốc gia hoặc Khu vực Thông tin Liên hệ

Hoa Kỳ http://www.apple.com/privacy/contact/
Canada http://www.apple.com/privacy/contact/
Châu Mỹ La-tinh http://www.apple.com/privacy/contact/
Châu Âu http://www.apple.com/privacy/contact/
Nhật Bản http://www.apple.com/privacy/contact/
Úc http://www.apple.com/privacy/contact/
Châu Á/Thái Bình Dương http://www.apple.com/privacy/contact/

Theo từng thời điểm, Apple có thể cập nhật bản Chính sách về Quyền Riêng tư của mình. Khi chúng tôi cần thiết phải thay đổi chính sách này thì trên trang web của chúng tôi sẽ có một bản thông báo đăng cùng với bản Chính sách về Quyền Riêng tư được cập nhật.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014

Bản cập nhật mới nhất 06/21/2010

Comments