Đăng ký tài khoản Flickr pro bằng Visa Rêv

Chọn nâng cấp và chọn kỳ hạn bạn muốn mua
Flickr Pro
Thanh toán qua Yahoo Wallet
Yahoo Wallet
Chú ý hệ thống sẽ tự tính tiền khi đến hạn nếu bạn không hủy bỏ dịch vụ Flickr Pro
Flickr confirmComments