MOBILE BANKING Ngân hàng Á Châu

đăng 01:43, 15 thg 6, 2011 bởi Bình Nguyễn Nhật
An toàn giao dịch bằng mật mã
Ngân hàng á châu - acb
Giới thiệu :

Mobile Banking là một phương tiện mới phân phối sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Á Châu (ACB), cho phép khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn mà không cần phải đến Ngân hàng. Khách hàng dùng điện thoại di động nhắn tin theo mẫu của Ngân hàng gửi đến số dịch vụ 997 để: 
- Kiểm tra số dư và liệt kê giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán (hoặc thẻ).
- Biết thông tin về lãi suất, tỉ giá hối đoáí.
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, bảo hiểm…
- Trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang thẻ (Visa Electron, Master Electronic, Citimart) v.v.... 

Đăng ký sử dụng dịch vụ:

Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán (hoặc thẻ)tại ACB đến chi nhánh ACB gần nhất để nhận mã số truy cập và mật khẩu. Mật khẩu nhận được có thể thay đổi trên Phone Banking hay ACB Online. 
Khách hàng gửi tin nhắn đăng ký đến tổng đài 997 theo mẫu
ACB DK {Mã số truy cập} {Mật khẩu}

Nếu muốn tham gia hệ thống thanh toán Mobile Banking, khách hàng đến chi nhánh ACB gần nhất để ký hợp đồng sử dụng dịch vụ thanh toán Moblie Banking và được cấp mật mã sử dụng thanh toán trên hệ thống Mobile Banking.

Lưu ý: 
- Mật khẩu: dùng để kiểm tra số dư phải là số và có độ dài từ 6 đến 20 ký tự
- Mật mã: dùng để thanh toán hóa đơn. 
- Mã số truy cập và mật khẩu được dùng chung với các dịch vụ của Ngân hàng điện tử: ACB Online, Mobile Banking, Phone Banking

Comments