Chính thức phát hành thẻ Rêv tại Thị Trường Thẻ


Mô đun đại lý phát hành thẻ Rêv của Chìa Khóa Vàng đã được triển khai chính thức tại www.thitruongthe.com.
Như vậy các đại lý đã có thể tích hợp code đại lý trên trang web của mình và tiến hành phát hành thẻ Rêv.
Khách hàng có thể tự do chọn lựa đại lý mình ưa thích để phát hành thẻ Visa trả trước online đầu tiên tại Việt Nam.

Để phát hành thẻ, khách hàng chỉ cần nhập email nhận thẻ, chọn mệnh giá và số lượng, sau đó thanh toán.
Sau khi xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ tự gửi email số voucher và mã PIN đến địa chỉ email của khách hàng.

mô đun đại lý Chìa Khóa Vàng


 

Comments