Cập nhật thông tin thanh toán quảng cáo facebook bằng thẻ Visa ảo


Hiện chương trình quảng cáo trên 
Facebook 
Google
Microsoft
...

vẫn chạy ổn định khi thanh toán bằng thẻ Visa ảo Rêv

Facebook, Google, Bing, Yahoo ADs


Comments