Các loại thẻ có thể giao dịch qua Banknetvn

Để giúp cho khách hàng nhận diện thương hiệu và các sản phẩm về thẻ của các ngân hàng mà quí khách hàng đang sử dụng. Banknetvn sẽ đưa ra các loại thẻ được phát hành bởi các ngân hàng thành viên như sau:

1. NH Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam http://www.agribank.com.vn:

         

2. NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam http://www.bidv.com.vn:

3. NH Công thương Việt Nam  http://www.vietinbank.vn:

 

               

4. NH TMCP Sài Gòn Công thương http://www.saigonbank.com.vn:

 

   

5. NH TMCP Sài Gòn Thương tín http://www.sacombank.com.vn:

  

6. NH TMCP Á Châu http://www.acb.com.vn:

 

     

7. NH Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long http://www.mhb.com.vn

 

 

8. NH TMCP An Bình http://www.abbank.com.vn:

 

 

 9. NH TMCP Đông Nam Á http://www.seabank.com.vn:

 

 

10. NH TMCP Phương Tây http://www.westernbank.vn:

 

 

11. NH TMCP Xăng dầu Petrolimex http://www.pgbank.com.vn:

 

 

12. NH TMCP nhà HABUBANK http://www.habubank.com.vn:

 

       

13. NH TMCP Đại tín http://www.trustbank.com.vn:

 

  

14. NH TMCP Đại Dương http://www.oceanbank.vn:

 

     

15. NH Liên doanh Việt Nga http://www.vrb.com.vn:

 

 

16. NH TMCP Nam Á http://www.nab.com.vn :

 

Comments