Thanh toán Google Adwords online sử dụng thẻ VISA trả trước

đăng 20:05, 13 thg 10, 2010 bởi Bình Nguyễn Nhật   [ đã cập nhật 05:30, 29 thg 2, 2012 ]

Khuyến mại Visa Rêv

Thẻ tín dụng ảo là gì? Và Google xử lý Thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo như thế nào?

Thẻ tín dụng ảo là số thẻ tín dụng một lần có hiệu lực trong một thời gian giới hạn. Thẻ tín dụng ảo thường được sử dụng dưới dạng thẻ tín dụng thay thế khi thực hiện thanh toán trực tuyến.

Google AdWords chấp nhận thẻ tín dụng ảo như một hình thức thanh toán miễn là thẻ có biểu tượng Visa hoặc MasterCard. Và chúng tôi sẽ tính phí thẻ cho số tiền mà bạn chỉ định.

Cũng giống như thẻ tín dụng, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phối gần như ngay lập tức sau khi bạn nhập thông tin thẻ tín dụng ảo hợp lệ trong tài khoản của mình. Quảng cáo cũng sẽ tiếp tục chạy khi bạn đang chuyển sang một hình thức thanh toán khác.

Khi xử lý thanh toán của bạn, Google sẽ thử nghiệm 1 đô la ghi nợ từ giới hạn tín dụng đã chọn trước để đảm bảo thẻ đang hoạt động. (Bạn sẽ không thực sự bị tính phí cho lần này). Vì vậy, khi chọn giới hạn tín dụng của bạn cho thẻ này, hãy chắc chắn thêm 1 đô la vào bất kỳ số tiền nào bạn muốn tính phí. Ví dụ: nếu bạn muốn tính phí 300 đô la cho thẻ của mình, hãy chọn 301 đô la làm giới hạn cho thẻ ảo của bạn.

Khi đạt đến ngày hết hạn của thẻ ảo hoặc giới hạn tín dụng của bạn, hãy chắc chắn tạo một thẻ ảo khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, thanh toán của bạn có thể bị từ chối.

Đối với tất cả các lần từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.


Trả trước bằng thẻ tín dụng là gì?

Trả trước bằng thẻ tín dụng là hình thức mới của trả trước, trong đó Google tính phí cho thẻ tín dụng của bạn với số tiền bạn chỉ định. Quảng cáo bắt đầu phục vụ hầu như ngay lập tức sau khi bạn nhập thông tin thẻ tín dụng hợp lệ vào tài khoản của mình hoặc quảng cáo sẽ tiếp tục chạy nếu bạn chuyển tài khoản từ hình thức trả trước khác.

Quảng cáo sẽ tiếp tục chạy miễn là có đủ tiền trong tài khoản của bạn, do đó bạn phải chắc chắn kiểm tra thường xuyên số dư tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi những khoản tiền của bạn xuống thấp và gửi lại một email nữa nếu số dư của bạn bằng 0.

Trả trước bằng thẻ tín dụng có sẵn tại hầu hết các quốc gia dành cho các nhà quảng cáo trả trước hiện tại và dành cho các nhà quảng cáo tạo tài khoản mới. Tìm hiểu xem phương thức thanh toán này có sẵn tại quốc gia của bạn không.

Tìm hiểu cách chuyển tài khoản trả trước hiện tại của bạn sang trả trước bằng thẻ tín dụng.


Google Adwords

Facebook Ads

Microsoft and Yahoo

Linkedin AdsContact us and place your order now

Tel:             +84 90 626 9986      

email: binhnn@vididong.comTôi đã sử dụng thẻ VISA pre-paid ảo của Techcombank thanh toán thành công Google Adwords, vậy là bà con không phải lo việc làm thẻ tín dụng nữa, chỉ mua thẻ với giá 30k, nạp tiền vào và pay, rất an toàn, tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Hãy làm theo hướng dẫn sau: 


Ngoài ra thẻ còn sử dụng được ở tất cả các trang TMĐT chấp nhận thẻ VISA.

www.vididong.com


Sửa đổi sở thích thanh toán trong Google Adwords

Nhập thông tin thẻ Rêv Visa Internet Card để thanh toán Google Adwords


Chấp nhận thẻ thanh toán của Google lưu ý số dư trong thẻ phải lớn hơn số tiền thanh toán + 20.000 vì Google charge kiểm tra thẻ 20.000, số tiền kiểm tra này sẽ được trả lại vào tài khoản thẻ sau 10 ngày 
Sau khi thực hiện thanh toán 160.000đ

Sau khi quảng cáo đã chạy, bạn có thể add voucher nếu bạn muốn

Sau khi quảng cáo đã chạy, bạn có thể add voucher


Sao kê tài khoản sau khi thực hiện giao dịch bao gồm cả Google Adwords, Facebook Ad, Microsoft AdCenter


More resource for you
Promote to over 10 million customers

Promote to over 10 million users around the globe.

We promote your business in worldwide network of partners sites, each with own targeted points of interests.
Our company gives you effective advertising strategies that makes you succeed online.
We will give you real and visible results and take your website to the next level.
Advertise to Millions customers Now...

Increase search engine rank

Increase your web-site search engine rankings

Showing up on search engines is one of the most critical ways to increase web-site traffic and expose your product or service to customers that might be interested in what you are offering.
Most of the big search engines use a software to determine your website ranks.
Search engines know the number of websites are linking to your website; more referrers and hits higher rank for your web-site.
Get Higher Rank...
 
Get More Visitors

Get More Customers, Get More Sales!!!

With no day-to-day stream of shoppers you cannot have stable everyday sales.
You cannot get sales if no one visits your web-site. You need visitors to see your business, every day, 24 hours!
Our company helps more than 30,000 clients get more shoppers from Internet.
You can increase your income by receiving hundreds of real interested customers to see your website.
More Shoppers...
Sale! $7.49.com from GoDaddy.com - 125x125 Poker t HeavenlyUndies.com View yourself in over 1,000 of hairstyles!
Comments