Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Khuyến mại Visa Rêv
Cập nhật hướng dẫn mới dễ làm hơn


Bước 1: Search để tìm một ứng dụng free, bước này rất quan trọng quyết định việc có option none hay không
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)
Bước 2: Chọn một ứng dụng free bất kỳ từ danh sách vừa tìm thấy
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Bước 3: Trong cửa sổ đăng nhập hiện ra, chọn Create New Account
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Bước 4: Chon continue tại cửa sổ chào mừng của gian hàng iTunes Việt Nam
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Bước 5: Chấp nhận điều khoản, điều kiện (nên đọc để biết mình đồng ý cái gì)
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Bước 6: Nhập thông tin cho tài khoản Apple ID, lưu ý mật khẩu dài 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Bước 7: Chọn none ở Payment Method và nhập thông tin cá nhân (lưu ý có thể dùng thông tin không chính xác, nhưng sau này khi add thẻ để mua app thì thông tin trên thẻ phải trùng với thông tin đã đăng ký để tránh việc tài khoản bị lock mà không có cách gỡ)
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)


Bước 8: Bạn đã tạo tài khoản thành công, hãy check mail và verify Apple ID của mình
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)

Nếu bạn muốn add thẻ, tham khảo thông tin hướng dẫn tại đâyhttp://www.vididong.com/topic/huongd...pleiddemuaapps

Chúc bạn thành công, và đừng quên tham khảo thêm các hướng dẫn khác tại
 www.vididong.com


[h=
Thẻ Rêv là thẻ thanh toán quốc tế Visa ảo (Virtual Credit Card) đầu tiên tại Việt Nam có lịch sử giao dịch online realtime mang đến cho quý vị nhiều tiện ích và sự thoải mái khi mua sắm trên mạng 
]1[/h]
1. Truy cập https://appleid.apple.com/cgi-bin/We...MyAppleId.woa/
2. Chọn Create an Apple ID và nhập thông tin
3. Nhập tiếp thông tin cá nhân
4. Thông báo account đã được tạo
5. Thêm thông tin thẻ http://www.vididong.com/ask-the-expe...taikhoanitunes
6. Nếu bị lỗi decline, viết thư hỏi Apple, sẽ được un-locked trong vòng 48 giờ http://www.vididong.com/ask-the-expe...emokhoad-com3g


Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)
Apple ID toàn tập (đảm bảo 100% tự tạo được Apple ID)

Comments