Apple ID

Mua Visa Rêv tại Chìa Khóa Vang
Tạo tài khoản Apple ID để sử dụng iTunes tại Việt Nam không cần dùng thẻ
Bước 1: Search để tìm một ứng dụng free, bước này rất quan trọng quyết định việc có option none hay không


Bước 2: Chọn một ứng dụng free bất kỳ từ danh sách vừa tìm thấy

Bước 3: Trong cửa sổ đăng nhập hiện ra, chọn Create New Account

Bước 4: Chon continue tại cửa sổ chào mừng của gian hàng iTunes Việt Nam

Bước 5: Chấp nhận điều khoản, điều kiện (nên đọc để biết mình đồng ý cái gì)

Bước 6: Nhập thông tin cho tài khoản Apple ID, lưu ý mật khẩu dài 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và sốBước 7: Chọn none ở Payment Method và nhập thông tin cá nhân (lưu ý có thể dùng thông tin không chính xác, nhưng sau này khi add thẻ để mua app thì thông tin trên thẻ phải trùng với thông tin đã đăng ký để tránh việc tài khoản bị lock mà không có cách gỡ)

Bước 8: Bạn đã tạo tài khoản thành công, hãy check mail và verify Apple ID của mình

Nếu bạn muốn add thẻ, tham khảo thông tin hướng dẫn tại đâyhttp://www.vididong.com/topic/huongdanaddthevisaaovaoappleiddemuaapps

Chúc bạn thành công, và đừng quên tham khảo thêm các hướng dẫn khác tại
 www.vididong.com